Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Peter Mrázik

pETER mRáZIK

predseda MOJLRSVK

Niečo o mne:

V Jaguar Land Rover som začínal ako technický kouč. Pomáhal som pri plánovaní nábehu výroby a  pri zavádzaní technológií do výroby. Po pol roku som prešiel na pozíciu plánovača údržby.

Môj ponúkaný plat bol nízky, hoci zodpovednosť za dodržanie úrovne kvality pracovného výkonu rástla. Po krátkom čase som si uvedomil, že nielen moja, ale ani práca mojich kolegov nie je adekvátne ohodnotená, pričom sa sociálne a pracovné podmienky nezlepšovali.

Napriek rôznym politickým tlakom a nesplniteľným sľubom sa mi spolu s kolegami podarilo vytvoriť v najmladšej automobilke na Slovensku nezávislé odbory, Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko. Vďaka tomu máme zastupovanie zamestnancov pevne v rukách  pri sociálnom diálógu s vedením.

Je pre mňa dôležité, aby mzdové podmienky zodpovedali skúsenostiam a službám svetovej úrovne, ktoré slovenskí zamestnanci JLR odovzdávajú pre takto renomovanú spoločnosť. Aj preto som viedol 1. kolektívne vyjednávanie v ťažkej vyjednávacej pozícií pred spustením výroby.

Hoci sa nám podarilo vyjednať navýšenie mzdy, stále je čo zlepšovať. Za veľmi dôležitú považujem tiež bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Rovnako dôležité je pre mňa slušné pracovné prostredie a sociálne zabezpečenie našich odborárov.

Rád by som uistil ľudí, ktorí sú súčasťou MO, že vnímam všetky ich potreby. Tlmočím ich požiadavky za lepšie platové a pracovné podmienky priamo vedeniu spoločnosti.

Verím, že budeme inšpiráciou aj pre zamestnancov iných firiem, ktorí budú za svoje práva bojovať.

     „Treba byť odhodlaný a nikdy sa nevzdávať!“

Kontakt:
Peter Mrázik
email: mojlrsvk@gmail.com
tel: +421 945 430 334

KONTAKTUJTE NÁS!

Peter mrázik

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 334
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

mojlrsvk@gmail.com

+421 945 430 334

oojlrsk@gmail.com

+421 945 430 130