Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Výbor

Výbor mojlrsvK

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí prioritne kolektívne vyjednávanie so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok.

Predseda MOJRLSVK

Podpredseda MOJRLSVK & člen výboru (BIW)

Člen výboru MOJRLSVK (finall)

Člen výboru MOJRSVK (trim)

Člen výboru MOJRLSVK (paint)

V prípade akýchkoľvek otázok, chýbajúcich informácií, nápadov, pripomienok, podnetov nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

KONTAKTUJTE NÁS!

Peter mrázik

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 334
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

mojlrsvk@gmail.com

+421 945 430 334

oojlrsk@gmail.com

+421 945 430 130