Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Výbor

Výbor mojlrsvK

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí prioritne kolektívne vyjednávanie so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok.

Predseda MOJRLSVK 

Podpredseda MOJLRSVK & zodpovedný za TRIM & FINAL

Člen výboru MOJRLSVK

V prípade akýchkoľvek otázok, chýbajúcich informácií, nápadov, pripomienok, podnetov nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

KONTAKTUJTE NÁS!

JOZEF BALÁŽI

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 130
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

    mojlrsvk@gmail.com

    +421 945 430 334

    oojlrsk@gmail.com

    +421 945 430 130