Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Domov

PRIDAJ SA K NÁM

Dovoľte nám oficiálne predstaviť:

MODERNÉ ODBORY JAGUAR LAND ROVER SLOVENSKO (MOJLRSVK)

Spolu sme silnejší

PRACUJEME PRE NAŠICH ČLENOV

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí prioritne kolektívne vyjednávanie so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok.

ZÍSKAJ ISTOTY

Presadzujeme oprávnené požiadavky svojich členov, obhajujeme ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne, kultúrne práva a záujmy.

SLUŽBY JEDNOTLIVCOM

Právne poradenstvo pre členov MOJLRSVK nielen v pracovno-právnej, ale aj súkromnej oblasti priamo v kancelárii Moderných odborov JLRSVK.

BENEFITY

Každý člen našich odborov môže využívať množstvo benefitov, vďaka ktorým si môže naplno oddýchnuť, potešiť nielen seba, ale aj svojich blízkych.

REŠPEKT

Presadzujeme hodnoty slušného  správania sa vo vnútri spoločnosti, ale aj mimo nej. Rešpekt a úcta!

ZODPOVEDNOSŤ

Zodpovednosť je súčasťou každého nášho rozhodnutia, len tak môźeme stáť o vašu dôveru.

TÍmová práca

Odbory sú tímová práca. Predstavujeme spôsob, akým jednotlivci efektívne dosahujú úspech.

Stojíme za Vami

Jozef Baláži, predseda MOJLRSVK

Našou najdôležitejšou zásadou je, že na svojich zástupcov zamestnancov v odboroch sa môžete kedykoľvek obrátiť.

„Moderné odbory stoja za svojimi členmi“

V Moderných odboroch je naším prvoradým cieľom neustále zlepšovať pracovné podmienky našich zamestnancov.

Moderná odborová politika je jeden z najlepších nástrojov na zlepšenie platových a pracovných podmienok zamestnancov.

Kto sú - MODERNÉ ODBORY JAGUAR LAND ROVER SLOVENSKO?

Moderné Odbory JAGUAR LAND ROVER SLOVENSKO sú novou mladou odborovou organizáciou predstavujúcou novú krv, ktorá prináša novú generáciu odborov automobilového a logistického priemyslu a tomu príbuzných odvetviach.

NaŠe Poslanie

Medzi kľúčové úlohy patrí kolektívne vyjednávanie s cieľom uzavretia kolektívnej zmluvy, so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných, sociálnych, ekonomických, právnych a kultúrnych podmienok pre svojich členov a so zámerom zvýšenia starostlivosti o svojich členov a ich rodinných príslušníkov v sociálnej oblasti.

Naša filozofia

Považujeme za nevyhnutné udržať trvalý rozvoj a napredovanie jednotlivca, ale aj kolektívu. K dosiahnutiu potrebujeme, konštantné prehlbovanie vedomostí našich členov, taktiež potrebujeme pracovať na našich postojoch a hodnotách, ktoré je potrebné nevyhnutne dodržiavať.

Takto vybavený, organizovaný a vzdelaný jednotlivec silný v hodnotách, spolupracujúci a šíriaci informácie v kolektíve sa stáva sám o sebe kontrolným mechanizmom nielen zamestnávateľa, ale aj spoločnosti.

NAŠE HODNOTY

Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko aktívne presadzujú princípy: demokracie, morálky, humanizmu, solidarity a sociálnej spravodlivosti. 

Úspechom každej veľkej pozitívnej zmeny boli vznešené ideály, preto medzi naše základné hodnoty patria:

 • Dôvera
 • Rešpekt
 • Dôstojnosť
 • Zodpovednosť
 • Vytrvalosť
 • Solidarita
 • Súdržnosť
 • Sloboda
 • Nezávislosť
 • Bezpečnosť
 • Legálnosť
 • Inovatívnosť
 • Udržatelnosť
 • Spravodlivosť
 • Transparentnosť

                                                                                                                          Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Výbor mojlrsvk

Predseda MOJLRSVK

Podpredseda MOJLRSVK & zodpovedný za TRIM & FINAL

Člen výboru MOJLRSVK (PAINT)

ZÁKLADNÉ Činnosti MOJLRSVK

Chceme byť moderným, odborným, progresívnym a rešpektovaným lídrom, a zároveň partnerom na poli obhajovania, presadzovania a zlepšovania práv a nárokov zamestnancov.

Medzi naše základné ciele, za ktoré neoblomne bojujeme a presadzujeme ich, patria:

1. Zastupovanie zamestnancov voči firme
2. Kolektívne vyjednávanie
3. Kontrola bezpečnosti a zdravia pri práci
4. Zlepšovanie mzdových a sociálnych podmienok
5. Kontrola právnych nárokov zamestnancov a budovanie firemnej kultúry
6. Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci
7. Vzdelávanie členov odborov
8. Rozvíjanie vzťahov s ostatnými organizáciami a spoločnosťami
9. Sociálna pomoc pre členov MOJLRSVK
10. Program, benefity a vlastná tlač pre členov MOJLRSVK
11. Ochrana zamestnanosti a pracovného trhu
12. Ekológia a ochrana životného prostredia
13. Presadzovanie demokratických princípov a občianskych práv

AKTUALITY

Nový balíkomat od Packety

Ahojte priatelia, po rokoch urgencií a žiadosti, kedy sme zamestnávateľovi vysvetľovali, že v práci trávime značnú časť našich život a...

Read More

(TLAČOVÁ SPRÁVA) Nie je nám to jedno!

Vážená verejnosť, Odborový zväz Moderné odbory AIOS vyjadruje hlboké sklamanie z neprofesionálnych aktivít Tradičných odborov. Nemôžeme sa pozerať na populizmus a nekonštruktívnosť...

Read More

KONTAKTUJTE NÁS!

jozef baláži

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 130
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

  mojlrsvk@gmail.com

  +421 945 430 334

  oojlrsk@gmail.com

  +421 945 430 130