Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

(TLAČOVÁ SPRÁVA) Nie je nám to jedno!

Vážená verejnosť,

Odborový zväz Moderné odbory AIOS vyjadruje hlboké sklamanie z neprofesionálnych aktivít Tradičných odborov.

Nemôžeme sa pozerať na populizmus a nekonštruktívnosť týchto politických odborov, ktoré tu mali monopol a rovnako ako politici nesú historickú zodpovednosť za úroveň krajiny, jej ekonomiky a životnej úrovne zamestnancov.

Príde nám alibistické organizovať generálny štrajk a odvolávať sa na občiansku spoločnosť, keď celé roky tradičné odborové organizácie neboli jej súčasťou.

Svojím správaním podporovali rozpad demokratickej občianskej spoločnosti, únos spravodlivosti, deformovanie ekonomiky a vzostup mafie.

Daň platili bežní občania v podobe uťahovania opaskov a zhoršujúcej sa životnej úrovne.

Je legitímne pýtať sa, prečo neprotestovali proti korupcii a nespočetným kauzám, ktoré zásadným spôsobom brzdia rozvoj ekonomiky a infraštruktúry.

Je legitímne pýtať sa, prečo neprotestovali proti slabému čerpaniu a tunelovaniu eurofondov a iným schémam určených na podporu a budovanie ekonomiky, ktoré majú zásadný vplyv na celkový rast krajiny a životnej úrovne jej obyvateľov.

Je legitímne pýtať sa, prečo neprotestovali za zmenu obsahu a systému výučby v školstve.

Je legitímne pýtať sa, prečo neprotestujú proti sociálnemu zabezpečeniu krajiny, kedy chorým ľuďom nie je priznávaný invalidný dôchodok, sociálna sieť zabezpečenia nefunguje a ani adekvátna zdravotná starostlivosť.

Zdravotníctvo je pred kolapsom a súdy sú unesené v rukách oligarchov.

Toto sa neudialo zo dňa na deň, toto je obraz tradičného Slovenska.

Je legitímne poukázať, že namiesto prijatia zodpovednosti a vysvetľovania vecí v celkovom kontexte, si vyberali jednoduché rýchlo páčivé témy, ktoré však nie sú systémové, majú minimálny vplyv na zlepšenie ekonomiky a hlavne životnej úrovne zamestnancov.

Témy, s ktorými prichádzajú, sú neprofesionálne a dokazujú, že netušia, kde sú reálne prostriedky, možnosti a zdroje, ktoré môžu skutočne zlepšiť naše postavenie, náš život.

Nemajú a neprinášajú hodnoty, ucelenú víziu, stratégiu ani udržateľný plán.

Nemajú ani len konštruktívne požiadavky v zrozumiteľných bodoch.

,,Výsledkom je, že nemajú legitimitu, neurobia nič, už vôbec nie generálny štrajk a na konci dňa znova ublížia občianskej spoločnosti a odborom ako takým. Slovensko a jeho ľudia pritom skutočne potrebujú stabilitu a pomoc, ktorá je systémová, konštruktívna a dlhodobo udržateľná,“ zdôraznil Peter Mrázik, Viceprezident odborového zväzu Moderné odbory AIOS.