Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

TLAČOVÁ SPRÁVA (V Jaguar Land Rover sa začína kolektívne vyjednávať)

V Jaguar Land Rover sa začína kolektívne vyjednávať 

Najmladšia slovenská automobilka v krátkom čase čelí už tretiemu kolektívnemu vyjednávaniu. Moderné odbory zastupujúce zamestnancov a vedenie spoločnosti Jaguar Land Rover nenašli spoločnú zhodu v budúcom smerovaní podniku. Obe strany dňom 29.04.2022 vstúpia do náročného procesu vyjednávaní, aby našli riešenia. 

Základným cieľom Moderných odborov  je dosiahnutie lepších mzdových a pracovných podmienok zamestnancov v nitrianskom závode.

„V našom závode chceme pracovné podmienky, ktoré reflektujú štandardy a hodnoty Európskej únie a zároveň zodpovedajú úrovni automobilovej výroby 21. storočia,“ zdôraznil Peter Mrázik, predseda Moderných odborov Jaguar Land Rover.

Atmosféra hustne. Odboroví predáci informujú, že zamestnávateľ odmietol zdieľať protinávrh kolektívnej zmluvy, čím odborári strácajú možnosť pripraviť sa na úvodné vyjednávanie. Zároveň varujú, že ak príde k odmietnutiu zásadných požiadaviek, bude priamo ohrozený chod výroby a rozbeh tretej zmeny.

„Prakticky od samého začiatku pôsobenia upozorňujeme zamestnávateľa, že ak sa k zamestnancom nezačne správať s úctou, férovo, neprestane ich preťažovať a dôstojne ich neohodnotí, stabilizáciu a potrebnú kvalitu závodu nedosiahne,spresňuje Peter Mrázik, predseda Moderných odborov Jaguar Land Rover.

V návrhu zároveň uvádzajú postup, ako nájsť finančné zdroje. Odborári vidia obrovské plytvanie v hospodárení s energiami, v dlhodobo vysokých nákladoch na fluktuáciu zamestnancov a v ostatných problémoch, ktoré sú s neustálym odchodom zamestnancov spojené.

Situácia v závode je napätá aj pre problémy s rastúcimi cenami a infláciou. V prieskumoch, ktoré odborová organizácia realizovala medzi zamestnancami, až 76% pracovníkov uviedlo, že im aktuálne zdražovanie spôsobí existenčné problémy a dosiahnutú nákupnú silu nepovažujú vôbec za dostatočnú. Zamestnanci majú preto legitímne očakávania v súvislosti s nárastom mzdy.

Dôležitou súčasťou návrhu kolektívnej zmluvy je aj požiadavka na kontinuálne plány rozvoja a vzdelávania zamestnancov, ktoré majú reflektovať rýchlo meniace sa prostredie a zabezpečiť tak konkurencieschopnosť. Adaptácia a inovácie majú byť podľa odborov jedným z hlavných pilierov úspechu zamestnávateľa a zároveň kvalitnej životnej úrovne a spokojnosti zamestnancov.