Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Kolektívne vyjednávanie pre roky 2022 – 2028 je ukončené ! Tlačová správa pre média

Moderné odbory vyjednali v Jaguar Land Rover moderné odmeňovanie, ktoré predstihuje infláciu !

Napriek  tomu, že Slovensko čelí globálnej kríze a osobitne automobilový priemysel zažíva mimoriadne náročné obdobie, Moderné odbory vyjednali s vedením spoločnosti Jaguar Land Rover výrazne lepšie mzdy a benefity pre zamestnancov stále najmladšej automobilky v Nitre. 

K navýšeniu mzdy príde dokonca o 2 mesiace skôr, pred vypršaním aktuálne platnej kolektívnej zmluvy. Od 1. septembra 2022 si zamestnanci v kategórii A2, kde ich  je najviac, prilepšia až o 9,56%, a teda ich celkové odmeňovanie bez príplatkov dosiahne 1331€.

Odborári informujú aj o ďalších transparentných a pokrokových zmenách.

,, V Jaguar Land Rover nebude umelo nafúknuté odmeňovanie pre variabilné zložky mzdy. Nad rámec navýšenia sme vyjednali aj presun týchto negarantovaných zložiek mzdy do základnej garantovanej tarifnej mzdy, pričom máme istotu zvyšovania tejto tarifnej mzdy aj v ďalších rokoch. Revolučným úspechom je aj trhová doložka, ktorá fixuje a garantuje výborné postavenie navýšenej základnej mzdy voči trhu. Čiže ak by konkurencia chcela preplatiť aktuálnu pozíciu našej mzdy, tak JLR znova navýši základ mzdy tak, aby odpovedal aktuálne dohodnutému postaveniu mzdy na trhu voči konkurencii.“ Vysvetľuje Peter Mrázik, predseda odborov Jaguar Land Rover.

Základné rozpätie odmeňovania výrobných zamestnancov bez príplatkov, benefitov a manažmentu sa zvýši na 1 276 € až 2 104 €.

Moderní odborári vyzdvihujú aj pozitívny vplyv vysokej základnej mzdy na výpočet priemernej mzdy, príplatkov, mzdových plnení a benefitov.

Zároveň prezentujú, že napriek stúpajúcim nákladom boli znova dohodnuté v kolektívnom vyjednávaní aj ďalšie kľúčové benefity, ktoré zlepšujú podmienky zamestnancov. 

Po dobu platnosti kolektívnej zmluvy bude zabezpečená Cafetéria v hodnote 400€/rok, DDS 3% z tarifnej mzdy, bezplatná autobusová doprava, stravovanie za 1€, 5 minút prestávky naviac, bohatý sociálny program, či príplatok za prácu, za nadčas v sobotu vo výške 40% PZ.

,, V mene celého vyjednávacieho tímu sa chcem poďakovať členom za veľkú podporu, ktorú sme cítili počas celého vyjednávania, preto verím, že týmito skvelými výsledkami sú Moderné odbory inšpiráciou a lídrom, ktorý ukazuje cestu a argumenty aj ostatným zamestnancom pri vyjednávaniach o odmeňovaní,“ uzatvára Peter Mrázik, predseda odborov Jaguar Land Rover.