Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Richard Brija

Richard Brija

Podpredseda MOJLRSVK

V spoločnosti Jaguar Land Rover som v apríli 2018 začínal na pozícií operátor výroby na Trim & Final a v súčasnej dobe zastávam pozíciu Inšpektor kvality v Damage Team. Prešiel som výrobným procesom a preto citlivo vnímam všetky problémové oblasti.

Moje dlhoročné skúsenosti v štátnej ako aj súkromnej sfére, ktoré sú výsledkom proaktívneho prístupu spojeného s preberaním iniciatívy a prijatím zodpovednosti za následky, predurčili moje ďalšie smerovanie, najmä v sociálnej oblasti.

Preto bolo logickým záverom pokračovať v aktivitách v predmetnej oblasti prostredníctvom odborovej organizácii z dôvodu zabezpečenia ochrany práv a oprávnených záujmov zamestnancov voči zamestnávateľovi.

Morálny princíp spolupatričnosti, solidarity a prevzatia zodpovednosti za ďalšie smerovanie, je pre mňa dôvodom na realizáciu aktivít spojených s Vašimi opodstatnenými nárokmi.   

A preto neváhajte a v prípade potreby ma kontaktujte.

Spolu sme silnejší. 

Kontakt:
email: trim1mojlrsvk@gmail.com
tel: +421 945 430 618 

KONTAKTUJTE NÁS!

Jozef Baláži

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 130
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

    mojlrsvk@gmail.com

    +421 945 430 334

    oojlrsk@gmail.com

    +421 945 430 130