Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

V Moderných odboroch Jaguar Land Rover ideme nekompromisne za svojím cieľom

Moderné odbory Jaguar Land Rover vznikli v podniku na zelenej lúke. Naša aktivita a organizovať na úrovni 60% však predpovedajú sľubnú budúcnosť ochrany zamestnancov a ich pracovných podmienok.

Ako prví zamestnanci Jaguar Land Rover na Slovensku sme v novembri 2017 v podniku odštartovali novo založenú odborovú organizáciu, Moderné Odbory AIOS Jaguar Land Rover Slovensko (MOJLRSVK).

V Jaguari som začínal ako technický kouč. Pomáhal som pri plánovaní nábehu výroby, pri zavádzaní technológií do výroby. Po pol roku som prešiel na pozíciu plánovača údržby. Môj ponúkaný plat bol nízky, hoci zodpovednosť za dodržanie úrovne kvality pracovného výkonu rástla. Po krátkom čase som si uvedomil, že nielen moja ale ani práca mojich kolegov nie je adekvátne ohodnotená, sociálne a pracovné podmienky sa nezlepšujú.

Napriek rôznym politickým tlakom a nesplniteľným sľubom sa mi spolu s kolegami podarilo vytvoriť v najmladšej automobilke na Slovensku odbory nezávislé od Odborového zväzu KOVO, Moderné odbory Jaguar Land Rover. Vďaka tomu máme „doma“ v závode zastupovanie vlastných zamestnancov pri vyjednávaniach s vedením a aktivity odborov pevne v rukách.

Noví zamestnanci majú možnosť zoznámiť sa s našimi odbormi už pri nástupe do práce, pričom majú veľký záujem o podieľanie sa na zlepšovaní pracovných podmienok a ochranu ich zamestnaneckých práv. V súčasnosti majú Moderné odbory Jaguar Land Rover viac ako 820 členov, pričom organizovanosť radových zamestnancov bez manažmentu je na úrovni 83%,čo je niekoľkonásobne viac oproti celoslovenskému priemeru.

Sme nová moderná odborová organizácia. Našim základným princípom je obmedziť akékoľvek politické vplyv a podchytiť mzdové, pracovné, sociálne a kultúrne podmienky v práci.

Vďaka podmienenej investičnej pomoci závodu od štátu a mesta Nitra, kde sa bez zastúpenia zástupcov zamestnancov dohodlo k niekoľkých kontroverzným bodom týkajúcim sa pracovných a platových podmienok zamestnancov, vstupujeme do kolektívneho vyjednávania s výrazne rozdielnymi požiadavkami. Naše požiadavky odzrkadľujú ohodnotenie kvalifikovaných zamestnancov automobilovej výroby 21. storočia.

Som nesmierne hrdý na to, že som mohol stáť pri neľahkom vzniku našej novej modernej odborovej organizácie, aktívne ju budovať a vdýchnuť jej dušu a hodnoty. Vážim si to, že ľudia nás podporujú, že si uvedomujú, že sme začali v neľahkých podmienkach. Ale a o to viac oceňujú našu neustálu prácu, ako aj skorý ale nevyhnutný vstup do kolektívneho vyjednávania, ktoré sa pokúsime zavŕšiť dohodou o adekvátnych a spravodlivých platových a pracovných podmienkach.

KONTAKTUJTE NÁS!

Jozef Baláži

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 130
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

    mojlrsvk@gmail.com

    +421 945 430 334

    oojlrsk@gmail.com

    +421 945 430 130