Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️

PRVÁ SÉRIA OTÁZOk

A1)

❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️

🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.

ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:

❓ Aké štyri dôvody uvádzame v prvej prezentácii, pre tvorbu prezentácií ku kolektívnemu vyjednávaniu ❓  

🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.

➡️ Výbor bude žrebovať  28.04.2022.

A2)

❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓Aké predaje dosiahol Jaguar Land Rover v roku 2021 a začiatkom roka 2022? (údaje z druhej prezentácie), môžete uviesť aj v akých výbavách 😉
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 28.04.2022.
 
A3)
 
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓Uveďte všetky naše komunikačné mosty, ktoré sme uviedli v prvej prezentácií ku kolektívnemu vyjednávaniu.❓
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 28.04.2022.
——————————————————————————————————————————————-
 
DRUHÁ SÉRIA OTÁZOK
 
B1
 
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle druhej prezentácie, aké dôvody (motiváciu) udávali zamestnanci, že sa im páči začínať pracovný týždeň v nedeľu nočnou zmenou 
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 05.05.2022.
 
B2
 
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle druhej prezentácie, koľko opýtaných zamestnancov uvidelo, že si bude hľadať iné zamestnanie, (odpoveď v červenom) ❓
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 05.05.2022.
 
B3
 
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle tretej prezentácie, ako často si môžete dovoliť plnohodnotnú (rodinnú) dovolenku, (odpoveď v červenom) ❓
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 05.05.2022.
 
B4
 
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle tretej prezentácie, koľko percent opýtaných zamestnancov si neodloží žiadne financie ❓
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 05.05.2022.
——————————————————————————————————————————————–
TRETIA SÉRIA OTÁZOK
 
C1
 
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 

🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.

ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:

❓ V zmysle tretej prezentácie, spôsobí Vám aktuálne zdražovanie reálne existenčné problémy, (odpoveď v červenom) ❓ 

🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.

➡️ Výbor bude žrebovať  12.05.2022.

C2

❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️

🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.

ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:

❓ V zmysle tretej prezentácie, máte čas venovať sa deťom, napríklad učiť sa s nimi, (odpoveď v červenom) ❓

🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.

➡️ Výbor bude žrebovať 12.05.2022.

C3

❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️

🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.

ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:

❓ V zmysle štvrtej prezentácie, uveďte 4. zdroje z ktorých sme čerpali informácie a argumentáciu ku kolektívnemu vyjednávaniu ❓

🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.

➡️ Výbor bude žrebovať 12.05.2022.

C4

❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle štvrtej prezentácie, o aké percento sa zdvihli ceny(zdraželi) nehnuteľnosti ❓
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 12.05.2022.
 
——————————————————————————————————————————————
 
ŠTVRTÁ SÉRIA OTÁZOK
 
D1
 
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle piatej prezentácie, organizujú sa zamestnávatelia, teda majú svoje zväzy na presádzanie vlastných záujmov ❓
 
D2
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle štvrtej prezentácie, aký dopad na pracovný trh má nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ❓
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 19.05.2022.
——————————————————————————————————————————————
 
PIATA SÉRIA OTÁZOK
 
E1
 
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbank, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle šiestej prezentácie uveďte názov dvoch základných oblastí (téz), ktoré považujeme za veľmi problematické pre automobilový priemysel.
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 26.05.2022.
——————————————————————————————————————————————
 
ŠIESTA SÉRIA OTÁZOK
 
F1
 
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbanku, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle siedmej prezentácie (naša realita) uveďte názov zadefinovaného koreňového problému pre automobilový priemysel, ktorý považujeme za veľmi problematické pre automobilový priemysel ❓
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 02.06.2022.
 
F2
❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️
 
🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbanku, termohrnček a iné praktické darčeky.
 
ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:
 
❓ V zmysle ôsmej prezentácie (základné myšlienky) uveďte názov dvoch ľubovoľných kritérií uplatňovaných pri tvorbe návrhu kolektívnej zmluvy❓
 
🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.
 
➡️ Výbor bude žrebovať 02.06.2022.
 
————————————–
 
G1
 

❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️

🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbanku, termohrnček a iné praktické darčeky.

ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:

❓ V zmysle deviatej prezentácie (návrh Kolektívnej zmluvy (KZ) uveďte ľubovolný bod z prezentácie, ktorý je požiadavkou v rámci KZ ❓

🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.

➡️ Výbor bude žrebovať 09.06.2022.

——————-

H1

❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️

🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbanku, termohrnček a iné praktické darčeky.

ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:

❓ V zmysle desiatej prezentácie (návrh Kolektívnej zmluvy (KZ), uveďte ľubovolný bod z prezentácie, ktorý je požiadavkou v rámci návrhu KZ ❓

🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.

➡️ Výbor bude žrebovať 09.06.2022.

————-

I1

❗️ Súťaž pre členov našich odborov ❗️

🎁 Získaj 60€ nákupnú poukážku do Kauflandu, powerbanku, termohrnček a iné praktické darčeky.

ℹ️ Zdieľaj tento príspevok a do komentára uveď odpoveď na nasledujúcu otázku:

❓ V zmysle jedenástej prezentácie (návrh Kolektívnej zmluvy (KZ), uveďte ľubovolný bod z prezentácie, ktorý je požiadavkou v rámci návrhu KZ ❓

🔰 Kolektívne vyjednávanie = Naša životná úroveň.

➡️ Výbor bude žrebovať 09.06.2022.

 
 
Odpovedaj na našom FACEBOOKU: Moderné Odbory JLR