Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Rekordné navýšenie v Jaguar Land Rover o 26,16%

Moderné odbory Jaguar Land Rover Syncreon Slovensko vyjednali pre zamestnancov automobilky v priemere až 26 %-tné navýšenie platov

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko vyjednali s vedením spoločnosti výrazne lepšie platy pre zamestnancov automobilky. Do 1. októbra 2021 budú platy zvýšené v základnej kategórii A, kde je najviac zamestnancov, až o 26,16 percenta.

Odborári z nitrianskej automobilky vyjednali počas kolektívneho vyjednávania s vedením automobilky lepšie platové podmienky pre zamestnancov, ako aj ďalšie príplatky či benefity pre rodičov. Uzatvorením novej kolektívnej zmluvy sa im podarilo vybojovať mzdové navýšenia pre jednotlivé triedy do roku 2022. Viacerí zamestnanci si tak môžu už v najbližšej výplatnej páske nájsť minimálne o 121€ viac.

Mzdy sa budú zvyšovať v troch etapách. K prvému nárastu dôjde už pri najbližšej výplate a zamestnanci budú mať plat od 1 118 € do 1 969 €. K tomuto navýšeniu dochádza dokonca o 3 mesiace skôr, pred uplynutím aktuálne platnej kolektívnej zmluvy. Od októbra 2020, teda v novembrovej výplate, môžu zamestnanci očakávať plat 1 173 € až 2 024 €. K poslednému navýšeniu v rámci novej kolektívnej zmluvy dôjde v októbrovej výplate v roku 2021, kedy sa mzdy zamestnancov zvýšia na 1 235 € až 2 080 €,“ uviedol predseda Moderných odborov Jaguar Land Rover Slovensko, Peter Mrázik.

Odborári hovoria aj o pozitívnom vplyve zvýšenej mzdy na tohtoročný 13. plat. Okrem tarifného navýšenia platov vyjednali zástupcovia zamestnancov zrušenie podmienky podávania kaizenov (zlepšovacích návrhov) pre udelenie vyššej kompetencie. Zároveň zabezpečili príplatky za nadčasy nad rámec zákona na 33 % počas bežného pracovného dňa, ku ktorému sa v sobotu pripočíta ešte  50 %-tný príplatok a v nedeľu, či sviatok 100 %- tný príplatok. Odborárom sa podarilo zmeniť aj hodnotiace obdobie výrobného bonusu z 3 masiacov na 1 mesiac. Súčasťou novej kolektívnej zmluvy je aj úprava konta pracovného času (KPČ). Nové KPČ bude platné od 1. mája 2020 do 31. októbra 2022, pričom vyrovnávacie obdobie zmenili z 30 mesiacov na 12 mesiacov. Zamestnanec, ktorý odpracuje hodinu naviac v režime KPČ, dostane o 2,25 € za každú odpracovanú hodinu naviac a príplatok 50% z priemernej mzdy.

„Sme veľmi radi, čo všetko sa nám podarilo vyjednať. Okrem platov, príplatkov,  podpory vzdelavania, či iných benefitov pre našich kolegov riešime aj pracovné prostredie. Spolu so zamestnávateľom sme sa dohodli, že spoločne vytvoríme chartu pracovných vzťahov, ktorá bude upravovať firemnú kultúru a podmienky, v ktorých zamestnanci pracujú. Našim cieľom je, aby zamestnanci Jaguar Land Rover mali tie najlepšie podmienky,“ uzavrel predseda Moderných odborov Jaguar Land Rover Slovensko, Peter Mrázik.

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko vstúpili do kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľom 5. septembra 2019. V stredu 9. októbra 2019 došlo medzi oboma stranami k uzatvoreniu novej kolektívnej zmluvy so spätnou platnosťou od 1. októbra 2019 do 31. októbra 2022.