Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Tlačová správa: 8. miliárd Eur môže reálne pomôcť !

Moderné odbory Jaguar Land Rover Syncreon v reakcii na celospoločenské dianie vydávajú Programové vyhlásenie, ktoré je zrkadlom transformujúcej sa spoločnosti a potrieb najpočetnejšej skupiny zamestnancov pracujúcej vo výrobných a logistických závodoch.
V zlepšovaní úrovne zamestnávania sú zamestnanci a firmy brzdené podmienkami externého prostredia (trh, infraštruktúra, dane, legislatíva a iné), čo má za následok, že daná podniková úroveň je len časť úspechu a prosperity zamestnancov v týchto komplexne poprepájaných vzťahoch.
Toto prostredie a infraštruktúra sa tu samozrejme nevytvorilo za rok ani za 2 roky. Príliš dlho slovenskej spoločnosti chýba nadstranícka vízia a ucelená, dlhodobá stratégia ďalšieho smerovania.
V rámci zamestnaneckého prostredia dnes chýbajú mnohé systémové veci, ktoré sú dlhodobo neriešené a sú až historicky vytvorenou brzdou životnej úrovne a pracovných podmienok všetkých zamestnancov.
Na Slovensko má prísť z EU 8 miliárd eur, preto veríme, že tieto peniaze budú rozumne investované pre dlhodobý horizont tak, aby z nich profitovala celá spoločnosť. Vyzývame všetkých sociálnych partnerov, aby sa aktívne zapojili do hľadania riešení a kontroly týchto zdrojov.
Doba sa neustále zrýchľuje a pri fenoménoch digitalizácie, rozšírenej realite, či umelej inteligencii, nám stále chýba tak základná vec ako systém celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie.
Preteky o budúcnosť sú dávno rozbehnuté a Slovensko patrí k najohrozenejším krajinám. Viac ako 50 % pracovných pozícií, ktoré dnes poznáme, v blízkej budúcnosti nebude existovať, 9 z 10 pracovných pozícií bude vyžadovať odborné digitálne zručnosti.
V nadväznosti na túto tému potrebujeme nevyhnutne, skutočne rýchlo a účinne prebudovať celé školstvo a hlavne jeho obsah.
Potrebujeme rozvíjať vedu, vývoj, výskum, špecializáciu a maximálnu odbornosť vo vytýčených cieľoch. Vychádzajúc z potenciálu Slovenska by malo ísť hlavne o využitie potenciálu v oblastiach vodíkových a digitálnych technológií, vrátane vývoja komponentov a materiálov použiteľných pre automobilový priemysel.
Absolútnym základom musí byť aj fungujúci právny štát, ktorý vytvára a podporuje aktívnu občiansku spoločnosť, ktorá dôsledne rešpektuje a presadzuje princípy demokracie.
Zároveň musíme nájsť spôsoby, ako sa brániť pred populizmom a oligarchiou zneužívajúcou slabé postavenie a veľakrát nevedomosť bežného občana. Zdôraznil Peter Mrázik, viceprezident odborového zväzu Moderné odbory AIOS & predseda základnej Organizácie Moderné Odbory Jaguar Land Rover Syncreon Slovensko.
Životná úroveň a pracovné podmienky majú reflektovať štandardy a hodnoty Európskej Únie a zároveň zodpovedať vyspelosti 21. storočia. Preto veríme, že Programové vyhlásenie je vítanou súčasťou mozaiky podporujúcej tieto ciele.