Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Vianočné darčeky pre našich členov + Vianočná charita

Vážená odborárka, odborár.

V mene celej odborovej organizácie Moderné Odbory AIOS Jaguar Land Rover
Syncreon Slovensko sa Vám chceme poďakovať že nie ste ľahostajní k svojmu
osudu, budúcnosti a ste aktívnym členom v odborovej organizácie.

Ďakujeme za trpezlivosť a dôveru, že za nami stojíte a ste nám veľmi veľkou oporou.

Vďaka Vašej práci a podpore bolo tento rok kolektívne vyjednávanie na vysokej úrovni s úspešným priebehom.

Aktuálny úspech vnímame ako záväzok do budúcna a urobíme všetko preto, aby
sme s vedením spoločnosti aj naďalej vyjednávali čo najlepšie podmienky pre  všetkých zamestnancov.

Len spoločne dokážeme byť adekvátnou protiváhou ku zamestnávateľom, zamestnávateľským zväzom a štátu.

Moderné Odbory JLRSVK, sa chcú poďakovať svojim členom, že pri nás stojíte a ste nám veľmi veľkou oporou🍀.

Preto sme si pre všetkých našich členov k blížiacim sa sviatkom radosti, dovolili pripraviť zopár darčekov.

➡️16.12.2019, Jedáleň BIW v čase od 13:00 do 15:00,

➡️17.12.2019, Jedáleň ADMIN v čase od 13:00 do 15:00,

➡️18.12.2019, Vstupný vestibul PAINT v čase od 13:00 do 15:00,

➡️19.12.2019, Jedáleň TRIM v čase od 13:00 do 15:00.

Je nutné aby si každý prišiel prevziať darček osobne.

V prípade ak si nebudete môcť v uvedených termínoch prevziať darček, môžete tak urobiť kedykoľvek v kancelárii MO. Zároveň Vám dávame do pozornosti, že v kancelárií MO si môžete zároveň zakúpiť vstupy do rekreačných zariadení.

Prajeme Vám pekné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia, lásky ale aj pracovných a osobných úspechov.

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Čo to dalo roboty všetko pobaliť a pripraviť, ale poháňala nás radosť, že to robíme pre našich kolegov a kamarátov.

 

Na fotke su kolegovia z Trimu a OTA
Podávanie vianočného punču našim kolegom
Update: Takto sme Vás čakali.
Veci pomohli rodinám, ale aj seniorom v domove dôchodcov
Spolu sme silnejší
ĎAKUJEME!