Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Získaj 300€ Vyplň anketu MO a pomôž si 2x!

Ahojte priatelia,

Výbor MO sa uzniesol na začatí prípravy pre kolektívne vyjednávanie, kde sa rieši konkrétna personálna politika a hlavne odmeňovanie zamestnancov.

Chceme Vás požiadať, aby ste si našli cca 14 minút času a odpovedali na otázky v ankete:

http://dotaznicek.sk/form/1243

Anketa obsahuje nasledujúce okruhy:

1)     Odmeňovanie a motivácia zamestnancov

2)     Vaša životná úroveň a možnosti

3)     Využívanie benefitov

4)     Pracovného času

5)     Líderstva a vedenia zamestnancov

6)     Prestávok

7)     Dovolenky

8)     BOZP

9)     Pracovné tempo

10)  Celková spokojnosť zamestnancov

11)  Iné.

Odpovedať môžete tu: http://dotaznicek.sk/form/1243

ANKETA JE ANONYMNÁ A ORGANIZOVANÁ ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU MODERNÉ ODBORY

Odpovede sú dobrovoľné, preto nie je nutné odpovedať na každú otázku, ak sa chcete presunúť na ďalšiu odpoveď.

Na otázky sa z pravidla odpovedá ÁNO/NIE, no v každom okruhu otázok sú aj otvorené otázky, kde sa viete rozpísať aj do podrobna.

Čím viac podnetov, argumentov, informácií a Vašich postrehov nám dáte tým kvalitnejší a presnejšie cielený návrh vytvoríme a o to účinnejšie budeme za jednotlivé požiadavky zamestnancov bojovať.

Aktívnych členov MO bude znova čakať finančná a vecná odmena.

Budeme žrebovať nasledujúce ceny: 

  1. Cena: 300€ a darčeková taška.   
  2. Cena: 260€ a darčeková taška.
  3. Cena: 200€ a darčeková taška.
  4. Cena: 5 ks lístkov do ľubovoľného aquaparku a darčeková taška.
  5. Cena: – udelená 5x: Pivo pre celú linku a darčeková taška pre výhercu.
  6. Cena: -udelená 6x: Darčeková taška.

Záleží nám na každom názore, preto anketu, prosím, zdieľajte a informujte o nej kolegov.

Prečo mať kolektívnu zmluvu ?

Ak by ste sa pýtali prečo je dobré mať kolektívnu zmluvu, tak je to pretože postavenie zamestnanca a zamestnávateľa (v našom prípade koncernu) nie je rovnaké.

Zamestnanec je vždy ten slabší – existenčne závislý na zamestnávateľovi. Zamestnanec si sám len ťažko dokáže vyjednať lepšie pracovné podmienky.

Zákon rieši túto nerovnováhu len čiastočne. 

SPOLU DOSIAHNEME VIAC 

Odbory v kolektívnom vyjednávaní dokážu zabezpečiť lepšie mzdy, 13. plat, hospodársky výsledok, autobusovú dopravu zdarma, príplatky, poistenie, odchodné, sociálne zabezpečenie, stravovanie, benefity…

Pri kolektívnom vyjednávaní pracovných podmienok môžeme využiť štrajk ako prostriedok nátlaku na zamestnávateľa.

S pozdravom

Tím Mo