Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Covid -19

Stojíme pri Vás!

V rámci koordinovaného a jednotného postupu základných organizácií odborového zväzu, Moderné odbory AIOS, ktorý združuje: Jaguar Land Rover, Amazon, Schaeffler, Eissman, Baumax, OBI, Syncreon, Hanon, Schnellecke…

Musíme nevyhnutne deklarovať, že vnímame veľmi veľké potencionálne riziko vo výrobných závodoch, logistických centrách a všade tam, kde aktuálne ešte stále prichádza k stretávaniu sa veľkého počtu ľudí v uzavretých priestoroch, navyše s rizikom migrácie do všetkých kutov Slovenska, donedávna sveta!

Základné organizácie Moderných odborov AIOS, sa snažili všetkými dostupnými prostriedkami kooperovať a zabezpečiť pomoc v boji s koronavírusom.

Základné odborové organizácie, však nevedia rozhodnutím základnej odborovej organizácie rozhodnúť o prerušení prác v miestach svôjho pôsobenia.

Aj keď by sme si to ako súčasť preventívnych opatrení veľmi želali, Zákonník práce nám to neumožňuje. Opakovane sme však o to žiadali zamestnávateľov už aj v predchádzajúcich dňoch.

V tejto zhoršujúcej sa situácii vo svete a na Slovensku, očakávame od VŠETKÝCH kompetentných, že urobia to správne rozhodnutie na ochranu života a zdravia všetkých zamestnancov a rozhodnú o okamžitom prerušení práce v závodoch.

Nič nie je dôležitejšie ako zdravie zamestnancov a našich rodín.

Príkladom nám môže byť zodpovedný prístup Volkswagenu.

Bližšie aj v blogu:

https://petermrazik.blog.sme.sk/c/531017/zodpovednost-nie-je-len-o-ochrane-kapitalu-zodpovednost-je-aj-o-ochrane-zivota-a-zdravia.html

Hodnoty v závodoch totiž nevytvárajú roboty, ale zamestnanci, ktorých ochrana musí byť jednoznačne na prvom mieste!

Zároveň vyjadrujeme vďaku a obdiv všetkým záchranným zložkám, ktoré sú aktuálne nasadené a zabezpečujú našu bezpečnosť. ĎAKUJEME!

V mene všetkých zamestnancov a odborového zväzu, Moderné odbory AIOS