Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Voláme po riešeniach

Kľúčovou prioritou odborárov je ochrana pracovných miest a pracovných podmienok počas krízy, navrhujeme preto diskusiu, hodnú vyspelej demokratickej spoločnosti.

V súčasnosti neevidujeme hromadné prepúšťania. Trendy a rýchlosti zmien sú však aktuálne ťažko predvídateľné, žijeme skutočne turbulentnú dobu, ktorej sa snažíme v spolupráci so zamestnávateľmi prispôsobiť tak, aby dopady na zamestnancov boli čo najmenšie. Preto je v túto chvíľu náročné predpokladať, aký dopad bude mať Korona kríza na firmy, ktoré sú previazané na dodávoteľsko odbereteľské reťazce v rámci Európy aj celého sveta.

Odborári nevedia, čo nastane po skončení núdzového stavu, na ktorý je napojená štátna podpora na ochranu pracovných miest.

„Prioritou odborového zväzu Moderné odbory AIOS  je  udržanie  pracovných miest zamestnancov a ochrana existujúcej úrovne  pracovných a mzdových podmienok. uviedol Peter Mrázik viceprezident odborového zväzu Moderné odbory AIOS a predseda Moderných odborov AIOS Jaguar Land Rover Slovensko.

V túto chvíľu postupne nabiehajú firmám príspevky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V nariadení vlády sa nachádza ako predpokladaná doba platnosti vyplácania príspevkov obdobie, počas ktorého trvá núdzový stav, ktorý je predpokladaný do 31.05.2020.

Bolo by odvážne očakávať, že od 01.06.2020 sa všetky firmy ocitnú v normálnom režime.

Nevieme predvídať, ako sa vyvinie situácia po skončení núdzového stavu, keď mnohé zo spoločností nebudú mať svoje kapacity vyťažené na požadovanej úrovni a skončí sa podporné obdobie od štátu. V tomto prípade bude závisieť zachovanie súčasného pracovnoprávneho štandardu od ochoty zamestnávateľov a odborových organizácií hľadať potrebné riešenia.“ hovorí Peter Mrázik a vyzýva k potrebnej diskusii.

Preto navrhujeme stretnutie so zástupcami relevantných štátnych orgánov a kľúčových odborových organizácií pôsobicich u najväčších zamestnávateľov v Slovenskej republike, bez ohľadu na to, či sú členmi HSR alebo nie. Je nutné diskutovať o miere a schopnosti  štátu podporovať kľúčových zamestnávateľov aj po skončení núdzového stavu, ku ktorému raz príde.

Diskusia je dôležitá najme v oblasti priemyselnej produkcie. Podľa nás je nevyhnutné byť pripravený a rátať s pokračujúcími otrasmi na trhoch. Špeciálne v prípade Slovenska, ktorého národné hospodárstvo je vysoko závislé od exportu v rámci EÚ aj mimo EÚ.

Moderné odbory sa zameriavajú na budúcnosť. Sme zodpovedným, konštruktívnym sociálnym partnerom a vzorom. Musíme však hovoriť, ako chrániť priemysel, národné hospodárstvo, pracovné miesta, životnú úroveň a úspešnú budúcnosť našej krajiny.

„Len v spoločnej snahe dokážeme nájsť dôveru a najlepšie riešenia, ktoré umožnia zamestnancom prestať sa obávať o uspokojenie základných potrieb aj v tejto náročnej dobe.“