Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

ĎALŠÍ SHUT DOWN ZÁVODU JLR -NITRA!

Ahojte priatelia,
➡ výroba na prevádzke MONTÁŽ a OTA bude počas budúceho týždňa (pondelok 25.10 až piatok 29.10) odstavená a to počas všetkých pracovných zmien.
➡ Počas pondelka 1.11.2021, ktorý je dňom štátneho sviatku, sa nevyrába.
⚠ Výroba znova nabehne v utorok, 2.11.2021 a to rannou zmenou (začiatok zmeny o 6:00 hod).
➡ Výroba na prevádzke LAKOVŇA a BIW bude počas budúceho týždňa odstavená v dňoch 25.10.-28.10. (pondelok, utorok, streda a štvrtok) a to počas všetkých pracovných zmien.
⚠ Výroba znova nabehne v piatok, 29.10.2021 a to rannou zmenou (začiatok zmeny o 6:00 hod).
➡ Počas pondelka 1.11.2021, ktorý je dňom štátneho sviatku, sa nevyrába.
⚠ V utorok 2.11.2021 bude výroba pokračovať podľa plánu.
➡ Aktuálne sa analyzujú možnosť odstavenia výroby na prevádzkach LAKOVŇA a BIW aj počas piatka, 29.10. 2021.
➡ Na základe v súčasnosti dostupných informácií ohľadne dodávateľského reťazca sa výroba na piatok plánuje, je však možné, že príde k zmene, aj v závislosti od stavu výroby, a piatok bude na týchto prevádzkach rovnako vyhlásený za nevýrobný. Ak sa tak stane, budeme vás bezodkladne informovať.
➡ Prerušenie výroby sa bude týkať vybraných výrobných zamestnancov. To znamená, že časť zamestnancov môže byť požiadaná, aby pracovali aj počas tohto prerušenia výroby, pričom oznámenie o potrebe pracovať bude jednotlivým zamestnancom komunikované ich priamymi nadriadenými.
➡ Prítomnosť v práci zamestnancov administratívnych, technických, údržbárskych a manažérskych pozícií je štandardne vyžadovaná. Výnimky, t.j. kedy nie je prítomnosť v práci potrebná, určuje priamy nadriadený informovaním dotknutých zamestnancov.
💵 ODMEŇOVANIE POČAS PREKÁŽKY
➡ Zamestnancom, ktorí nebudú v zmysle rozhodnutia vedúcich zamestnancov pracovať, bude počas tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa vyplácaná náhrada mzdy v sume 80% ich priemerného zárobku.
PODPORNÉ SLUŽBY
🚌 DOPRAVA
➡ Autobusova doprava nebude premávať počas celého budúceho týždňa. V prípade, ak bude vyžadovaná prítomnosť v práci u zamestnanca, ktorý štandardne využíva autobusovú dopravu, je potrebné mu zabezpečiť taxi prostredníctom vyplnenia Taxi formulára. V prípade, ak Lakovňa a BIW bude v piatok 29.10. pracovať, bude doprava zabezpečená v štandardnom režime.
🍽 STRAVOVANIE
➡ Stravovanie nebude poskytované počas celého budúceho týždňa, avšak s výnimkou jedálne „Admin“, ktorá bude poskytovať svoje služby v pondelok až piatok v čase od 10:30 hod. do 13:00 hod. Raňajky ani večere poskytované nebudú.
V prípade, ak Lakovňa a BIW bude v piatok 29.10. pracovať, bude stravovanie zabezpečené v štandardnom režime.
🦺 LINDSTROM (PRACOVNÉ OBLEČENIE)
➡ Služba bude dostupná v obmedzenej prevádzke.
🌐 HR DIRECT
➡ HR Direct bude počas týždňa odstávky zatvorené s výnimkou piatku, 29.10, kedy Vám bude k dispozícii v čase od 8:00 do 15:30 hod. V pondelok, 1.11 bude HR Direct zatvorené z dôvodu štátneho sviatku.
📭 V prípade akýchkoľvek otázok, chýbajúcich informácií, nápadov, pripomienok, podnetov nás neváhajte kontaktovať.
✊ Ďakujeme Vám za podporu a spoluprácu.
📲 Príspevok prosím zdieľajte.
💚 S pozdravom Váš tím.
🍀 Moderné Odbory Jaguar Land Rover, SYNCREON Slovensko
🇸🇰🇸🇰️️ 🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰
📧 mojlrsvk@gmail.com
☎️+421 945 430 334 – Peter
☎️+421 945 430 130 – Jozef
☎️+421 945 430 618 – Richard
☎️+421 907 597 135 – Eduard
☎️+421 917 636 270 – Eleonóra