Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Kolektívne vyjednávanie

Vážení kolegovia, priatelia,
 
 
ℹ v predchádzajúcom období sme Vás informovali, že bol zamestnávateľovi odovzdaný návrh kolektívnej zmluvy.
 
 
📜 Návrh kolektívnej zmluvy je rozsiahly, pričom sme sa snažili zlepšiť aj jej štruktúru.
 
 
⏳ Aktuálne čakáme na odpoveď zamestnávateľa, či s celým návrhom kolektívnej zmluvy súhlasí alebo vstúpi do procesu kolektívneho vyjednávania novej kolektívnej zmluvy, ktorý je do veľkej miery riadený zákonom o kolektívnom vyjednávaní.
 
 
🔎 Návrh podanej kolektívnej zmluvy vychádza z prieskumov realizovaných priamo medzi zamestnancami a našich skúseností so zamestnávateľom.
 
 
🎯 Uvádzame Vám z nášho pohľadu najdôležitejšie okruhy návrhu kolektívnej zmluvy pre zamestnancov:
 
 
1. Odmeňovanie
2. Prestávky v práci
3. Stravovanie
4. Dovolenka
5. Oklieštenie a prísnejšie pravidlá pre udelenie práce nadčas
6. Rozvoj zamestnancov
7. Benefity
8. Sociálne zabezpečenie
9. Starostlivosť o zdravie zamestnancov
 
 
🎯 Poslaním kolektívnej zmluvy je zabezpečiť prosperitu, stabilitu, progresívny a udržateľný rozvoj životnej úrovne a starostlivosti o zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
 
 
⚙️ Teraz sme v procese prípravy komunikačnej kampane k celému procesu kolektívneho vyjednávania.
 
 
✊ Vo viacerých krokoch budeme detailne prezentovať predložený návrh kolektívnej zmluvy, pretože naším cieľom je získať podporu pre naše návrhy naprieč celým závodom.
 
 
📭 V prípade akýchkoľvek otázok, chýbajúcich informácií, nápadov, pripomienok, podnetov nás neváhajte kontaktovať.
 
 
✊ Ďakujeme Vám za podporu a spoluprácu.
 
 
📲 Príspevok prosím zdieľajte.
 
 
💚 S pozdravom Váš tím.
 
🍀 Moderné Odbory Jaguar Land Rover, SYNCREON Slovensko
🇸🇰🇸🇰️️ 🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰
 
 
📧 mojlrsvk@gmail.com
 
 
☎️+421 945 430 334 – Peter
☎️+421 945 430 130 – Jozef
☎️+421 945 430 618 – Richard
☎️+421 907 597 135 – Eduard
☎️+421 917 636 270 – Eleonóra