Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Zo stretnutia s vedením spoločnosti

Dobrý deň priatelia,
 
➡️ požiadali sme zamestnávateľa o termín celozávodnej dovolenky s tým, že sme navrhovali rozpätie od 25.07.2022 do 05.08.2022 s toleranciou plus-mínus jedného týždňa.  
 
Aktualizované: 
https://mojlr.eu/mame-dohodnuty-plan-dovoleniek-2022-leto/
 
➡️ Opätovne sme upozornili zamestnávateľa na problém so zverou na halách.
 
Aktualizované:
Odchyt vtáctva na halách bol úspešný. V prípade ak sa tento problém zopakuje, neváhajte nás kontaktovať.
 
➡️ Chystajú sa nové cestovné poriadky, ktoré by mali platiť od 07.02.2022, v prípade dobrého vývoja by Vás mal zamestnávateľ informovať od 01.02.2022, v prípade, ak máte nejaké požiadavky, môžete sa na nás obrátiť.
 
Aktualizované:
 
RANNÁ:
https://www.facebook.com/moderneodboryjaguarlandrover/photos/pcb.1035244573698668/1035243963698729/
 
POOBEDNÁ:
https://www.facebook.com/moderneodboryjaguarlandrover/photos/pcb.1035245277031931/1035244970365295/
 
NOČNÁ: https://www.facebook.com/moderneodboryjaguarlandrover/photos/pcb.1035245893698536/1035245603698565/
 
➡️ Opätovne sme upozornili zamestnávateľa na informačnú tabuľu k radeniu autobusov, táto informačná tabuľa bude obnovená spolu s príchodom nových cestovných poriadkov. Zároveň problém radenia autobusov by mal byť vyriešený výstavbou nového parkoviska, ktorá sa má realizovať tento rok.
 
Aktualizované:
Tabuľa bola upravená. 
 
➡️ V prípade, ak ešte nemáte odovzdaný hrnček od zamestnávateľa, kontaktujte svojho nadriadeného.
 
➡️ Požiadali sme zamestnávateľa o podrobnú prezentáciu výsledkov z prieskumu spokojnosti PULSE.
 
Aktualizované:
Na náš podnet sme absolvovali so zamestnávateľom stretnutie, kde sme podrobne rozoberali výsledky a parametre z prieskumu spokojnosti PULSE. V blízkej dobe budeme porovnávať výsledky z PULSU, s výsledkami, ktoré sme zozbierali v rámci našich prieskumov.
 
➡️ Do 31.01.2022 sa bude dať nahlasovať na očkovanie v závode, viacej informácií Vám poskytne priamy nadriadený.
 
Aktualizované:
Nenahlásil sa dostatočný počet zamestnancov.
 
➡️ Spustenie avizovaného benefitu tímevej večere v hodnote 180€.
 
Aktualizované:
Benefit je spustený.
 
➡️ Spustenie 100€ výročného benefitu. 
 
Aktualizované:
Benefit je spustený.
 
➡️ Požiadali sme o spoločnú kontrolu stavu šatní.

Aktualizované:
Zistených bolo mnoho nedostatkov, ktoré sa aktuálne riešia.
 
➡️ Požiadali sme zamestnávateľa o rozšírenie rest roomu na oddelní Framing BiW, nakoľko tam prichádza k stretaniu zamestnancov JLR aj Syncreonu.
 
Aktualizované:
Rest room – z dôvodu veľkej obsadenosti restu na framingu (BIW) sme presadili nový rest room (pôvodne, ako bol Lunch team). Tento rest room bude samozrejme aj kompletne vybavený.
 
➡️ na chladničkách bude spravený olep, aby nebolo vidieť dovnútra.
 
Aktualizované:
Značná časť chladničiek už prešla olepom. Olep stále prebieha.
 
➡️V rámci stravovania je nová možnosť dokúpiť si v kantíne na TRIME samostatne aj polievku.
 
Aktualizované:
Spustené.
 
➡️ Zamestnávateľ nás oslovil s návrhom zavedenia čisto nočnej zmeny na technológii BIW. V prípade ak máte záujem o takýto typ zmeny, môžete sa priamo obrátiť na HR oddelenie. Zmena bude v rámci pracovného týždňa začínať nedeľou.
 
🛡 Zavedenie tejto dobrovoľnej a špeciálnej nočnej zmeny, kde zamestnanci budú pracovať len v noci, je z dôvodu obmedzenia prestojov výroby a následného obmedzenia nariaďovania nadčasovej práce zo strany zamestnávateľa.
 
Aktualizované:
Nová zmena je úspešne spustená. 
 
⚙️ zamestnávateľ nám predstavil návrh Dohody normy spotreby práce v zmysle § 133 zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce.
Aktuálne predložený návrh prechádzame a zvažujeme možnosti, ktoré sa nám naskytajú, nakoľko aj táto dohoda môže byť predmetom kolektívneho vyjednávania.
ℹ️ Normou spotreby práce sa pre účely tejto Dohody rozumie počet a trvanie úkonov tvoriacich pracovnú operáciu / pracovné operácie, ktoré operátor výroby vykonáva na danom pracovnom poste na jednom vozidle za stanovený čas, určený na odpracovanie jedného vozidla, daný rýchlosťou výrobnej linky, spôsobom, ktorý je v súlade s pracovným štandardom pracovnej operácie (WES), právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, požiadavkami ergonómie a ktorý je primeraný fyziologickým a psychologickým možnostiam zamestnanca.
 
Aktualizované:
Téma bude pre jej komplexnosť a dôležitosť súčasťou kolektívneho vyjednávania. 
 
➡️Kolektívne vyjednávanie, prvé kolo očakávame začiatkom marca. 
 
Aktualizované:
Čakáme na zamestnávateľa.
 
 
📭 V prípade akýchkoľvek otázok, chýbajúcich informácií, nápadov, pripomienok, podnetov nás neváhajte kontaktovať.
 
 
✊ Ďakujeme Vám za podporu a spoluprácu.
 
 
📲 Príspevok prosím zdieľajte.
 
 
💚 S pozdravom Váš tím.
 
 
🍀 Moderné Odbory Jaguar Land Rover, SYNCREON Slovensko
🇸🇰🇸🇰️️ 🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰
 
📧 mojlrsvk@gmail.com
 
 
☎️+421 945 430 334 – Peter
☎️+421 945 430 130 – Jozef
☎️+421 945 430 618 – Richard
☎️+421 907 597 135 – Eduard
☎️+421 917 636 270 – Eleonóra