Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Moderné odbory v najmladšej automobilke JLR vybojovali 5 minút prestávky naviac a iné benefity

Kolegovia,

s radosťou Vás môžeme informovať, že po 3 mesiacoch akcií a dlhých vyjednávaniach s JLR prinášame výsledky.

JLR nachádza priestor pre zlepšenie zamestnaneckého prostredia a to v nasledujúcich bodoch:

 1. JLR predlžuje prestávku pre zamestnancov o 5 minút, čím sa stala len druhou automobilkou na Slovensku, ktorá ma väčší rozsah prestávky pre zamestnancov.
 2. JLR zavedie v rámci podpory motivácie zamestnancov zapožičania Defenderu za 100% dochádzku.
 3. JLR mení podmienky vyplácania výrobného bonusu a to tak, že zamestnancom stačí splniť podmienku dochádzky.
 4. JLR zrealizuje v rámci podpory motivácie nové benefity po splnení určitých kritérií voucher napr: slávnostné odovzdávanie ocenení zamestnancov s občerstvením, večeru a pod. 
 5. JLR zavádza novú ospravedlnenú prekážku v rámci využitia očkovania.
 6. JLR spúšťa nový zamestnanecky zameraný projekt CESTA, ktorý sa bude venovať potrebám zamestnancov a bude obsahovať viacero benefitov a pomoci ako napr. právnu pomoc, finančné poradenstvo, terapeuta atď.
 7. JLR pristúpi k zavedeniu výročnej odmeny.
 8. Základná mzda zamestnanca sa pri prechode z jedného pracovného režimu do iného nemení a ostáva zachovaná v rovnakej výške aj napriek poklesu celkového odpracovaného času.
 9. JLR pristúpi k navýšeniu sociálnych výpomocí pre zamestnancov.
 10. JLR urýchlene zrealizuje ďalšie technické opatrenia pre skvalitnenie pracovného a životného prostredia (úprava svetlíkov, vybudovanie veterných štítov proti prievanu, atď. ).
 11. JLR vytvorí nové pracovné miesta, ktoré zabezpečia aj rýchlejší prechod na prípadnú 3. zmennú prevádzku.
 12. JLR vytvorí priestor na kariérny rast kmeňových zamestnancov.
 13. JLR bude garantovať navýšenie mzdy pre rok 2021 vrátane plnenia kolektívnej zmluvy aj počas krízy spôsobenej pandémiou Covid -19.

Zároveň by sme chceli aj našim starým kolegom, ale aj novým kolegom, ktorých poslednú dobu pribúda, predstaviť a pripomenúť ich nárok na vyjednané benefity.

 

S pozdravom Váš Tím Moderných odborov.