Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Moderné odbory v najmladšej automobilke JLR vybojovali 5 minút prestávky naviac a iné benefity

Kolegovia,

s radosťou Vás môžeme informovať, že po 3 mesiacoch akcií a dlhých vyjednávaniach s JLR prinášame výsledky.

JLR nachádza priestor pre zlepšenie zamestnaneckého prostredia a to v nasledujúcich bodoch:

  1. JLR predlžuje prestávku pre zamestnancov o 5 minút, čím sa stala len druhou automobilkou na Slovensku, ktorá ma väčší rozsah prestávky pre zamestnancov. 
  2. JLR mení podmienky vyplácania výrobného bonusu a to tak, že zamestnancom stačí splniť podmienku dochádzky,
  3. JLR zavádza novú ospravedlnenú prekážku v rámci využitia očkovania,
  4. JLR spúšťa nový zamestnanecky zameraný projekt CESTA, ktorý sa bude venovať potrebám zamestnancov a bude obsahovať viacero benefitov a pomoci ako napr. právnu pomoc, finančné poradenstvo, terapeuta atď.,
  5. JLR pristúpi k navýšeniu sociálnych výpomocí pre zamestnancov,
  6. JLR zrealizuje ďalšie technické opatrenia pre skvalitnenie pracovného a životného prostredia (úprava svetlíkov, vybudovanie veterných štítov proti prievanu, atď. ), 
  7. JLR zrealizuje v rámci podpory motivácie nové benefity po splnení určitých kritérií  a to zapožičanie auta, voucher na večeru, atď.,
  8. JLR garantuje navýšenie mzdy pre rok 2021 vrátane plnenia kolektívnej zmluvy aj počas krízy spôsobenej pandémiou Covid -19.

Bližšie sa o dohodnutých bodoch dočítate v Nitra on track, prípadne cez iné komunikačné kanále JLR.

Zároveň by sme chceli aj našim starým kolegom, ale aj novým kolegom, ktorých poslednú dobu pribúda, predstaviť a pripomenúť ich nárok na vyjednané benefity.

 

S pozdravom Váš Tím Moderných odborov.