Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Žiadame vládu, premiéra, ministra práce, rodiny a sociálnych vecí SR a hlavného hygienika o prehodnotenie povinnosti nosiť respirátor FFP2 vo výrobe

Vážení páni,

odborová organizácia Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Slovensko a Moderné odbory AIOS
Syncreon vyjadrujú plnú podporu pre maximálne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení prijatých
konzíliom odborníkov a Vládou Slovenskej republiky. Plne chápeme a uvedomujeme si závažnosť
situácie, ktorej v súčasnej dobe čelíme.

Musíme však vyjadriť významné znepokojenie, že navrhnuté protiepidemiologické opatrenia
nezohľadňujú pracovné podmienky u jednotlivých zamestnávateľov, osobitne v oblasti automobilového
priemyslu a priemyslu celkovo. Práca vo výrobných závodoch sa už teraz vyznačuje vysokou mierou
fyzickej a psychickej záťaže na ľudský organizmus, ktorá je realizovaná vo vynútenom pracovnom
tempe, vynútených pracovných pozíciách, diskutabilných klimatologických podmienkach, v mnohých
prípadoch v rizikovom prostredí a na pracovné zmeny. Zavedená povinnosť nosenia respirátorov
v interných priestoroch vytvorí významné riziko celkového vyčerpania už tak vysoko vyťažených
zamestnancov.

V nadväznosti na opakované diskusie s našou členskou základňou Vás žiadame o prehodnotenie tohto
protiepidemiologického opatrenia tak, aby boli pre prácu podobného typu ako je v Jaguar Land Rover,
Syncreon alebo iných obdobných priemyselných, výrobných a logistických centrách nájdené iné spôsoby
efektívnych protiepidemiologických opatrení.

Napriek tomu, že vnímame dobrý úmysel vlády, chrániť životy ľudí, všeobecné stanovenie takýchto
opatrení musí bezpochyby zohľadňovať aj špecifické pracovné podmienky u zamestnávateľov a nemôže
ich určovať generálne pre všetky fyzické osoby nachádzajúce sa v uzatvorených priestoroch.
Vyššie uvedení zamestnanci a zamestnávatelia spolu tvoria najväčšiu mieru vyprodukovaných
ekonomických hodnôt pre Slovenskú republiku. Tento fakt by sa mal odrážať aj v nastavených
podmienkach pre výkon ich práce.

Za Vaše vyjadrenie k predmetnej žiadosti Vám ďakujeme.