Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko začali kolektívne vyjednávanie: Vieme ako zvýšiť ľuďom platy a zároveň zefektívniť financovanie spoločnosti

Vo štvrtok 5. septembra 2019 sme ako jednoznačne väčšinová odborová organizácia v Jaguar Land Rover Slovensko zahájili už druhé kolektívne vyjednávanie. Pred vedenie podniku sme predstúpili s požiadavkami zamestnancov. 

Našim primárnym cieľom v kolektívnom vyjednávaní je transformovanie mzdového systému do tried a dosiahnutie navýšenia mzdy 15 %, vrátane zmeny pravidiel výrobného bonusu. Navýšenie sa týka väčšiny zamestnancov, konkrétne prevádzkových a výrobných zamestnancov v triedach 1 až 7. V kolektívnom vyjednávaní chceme, ako Vaši zástupcovia, zabojovať aj o mzdové zvýhodnenia nad rámec zákona, za prácu nadčas, za prácu v rizikách a prácu cez víkendy a sviatky.

Primárnym cieľom kolektívneho vyjednávania Moderných odborov Jaguar Land Rover Slovensko je transformovanie mzdového systému do tried a dosiahnutie navýšenia mzdy o 15 %, vrátane zmeny pravidiel výrobného bonusu. Navýšenie sa týka väčšiny zamestnancov, konkrétne prevádzkových a výrobných zamestnancov v triedach 1 až 7. V kolektívnom vyjednávaní chcú odborári zabojovať aj o mzdové zvýhodnenia nad rámec zákona, za prácu nadčas, za prácu v rizikách a prácu cez víkendy a sviatky.

TriedaTarifná mzdaPercentuálne navýšenie
1881 €11 %
2921 €12 %
3978 €14 %
41 131 €31 % a 18 %
51 180 €11 %
61 235 €12 %
71 309 €14 %

Tabuľka č.1: Návrh transformovania mzdového odmeňovania podľa tarifných tried 1 až 7.

TriedaTarifná mzdaPercentuálne navýšenie
71309€3,8 %
81446€3,43 %
91507€4,07 %
101578 €4,37%

Zamestnanci v Jaguar Land Rover Slovensko majú právo na vyšší životný komfort. Bohužiaľ, v porovnaní s ostatnými automobilovými fabrikami na Slovensku, je momentálne mzda operátora najnižšia. To chceme a musíme zmeniť,“  Peter Mrázik, predseda Moderných odborov Jaguar Land Rover Slovensko.

Ako môže firma zefektívniť financovanie?

„Uvedomujeme si, že automobilový priemysel stojí pred veľkými výzvami. Vedenie si ale musí uvedomiť, že ak neuspokoja požiadavky zamestnancov, v tomto závode nikdy nenastane efektívna 100 % – tná výroba automobilov, v požadovanej kvalite a množstve, pretože pre nich nebude chcieť nik pracovať,“ uviedol predseda Moderných odborov Jaguar Land Rover Slovensko, Peter Mrázik.

Automobilka čelí problémom. Dôkazom je aj vysoká fluktuácia zamestnancov a ich odchod z fabriky. K 31. augustu 2019 opustilo zamestnanecké rady 870 pracovníkov, pričom k dnešnému dňu je stav všetkých prijatých  zamestnancov spolu 2 314 pracovníkov. Odborové združenie hovorí v tomto smere o veľmi vysokých nákladoch na fluktuantov a taktiež poukazuje aj na nadväzujúce problémy a ďalšie náklady, ktoré sú s neustálym odchodom zamestnancov spojené. 

Náklady na jedného nového zamestnanca sú v priemere 1 800 €, tie zahŕňajú výplaty a investície zamestnávateľa pre získanie a zaškolenie zamestnanca.  Ak si to teda prerátame, tak firma minula od apríla 2018 do júla 2019 len na výplaty a školenia bývalých zamestnancov takmer 4 101 000 €.  Tieto investície sa jej už nikdy nevrátia, nakoľko novo-zaškolení zamestnanci odchádzajú ku konkurencii. Naopak, ak by vedenie investovalo aspoň časť tejto sumy do navýšenia samotných miezd, plat jedného zamestnanca, rozpočítaný pre už plný stav zamestnancov, by sa zvýšil  v priemere až o 136,7 € za mesiac. Firma by sa tak vyhla fluktuácii, zvýšil by sa jej kredit a v neposlednom rade by ušetrila nemalé peniaze. Zároveň by si pritiahla aj nových, kvalifikovaných a verných zamestnancov, ktorí nebudú mať potrebu hľadať lepšie platené miesto u konkurencie,“ skonštatoval Peter Mrázik.

Ďalšie ciele kolektívneho vyjednávania

Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko od svojho vzniku presadili opatrenia týkajúce sa ochrany pred teplom a chladom, ktoré sú doposiaľ postavené iba na ústnej dohode. Odborári chcú vyjednané opatrenia ukotviť aj v kolektívnej zmluve.

Odborári ďalej upozorňujú aj na nevyhovujúce pracovné podmienky, ktoré sú taktiež dôvodom odchodu zamestnancov. Na kolektívnom vyjednávaní budú okrem iného žiadať aj zabezpečenie klimatizácie do výrobnej haly, nakoľko v letných mesiacoch, kedy sa teplota vyšplhá aj cez 35°C, je zdraviu škodlivé pracovať v neklimatizovaných priestoroch.

Ďalším bodom je vyjednanie prestávok nad rámec zákona:

 

  • namiesto  30 minútovej prestávky chcú pre zamestnancov 36 minútové prestávky,
  • v prípade, že teplota ovzdušia presiahne 30°C bude mať každý zamestnanec nárok na 40 minútovú prestávku,
  • v prípade, že zamestnanec má nariadenú prácu nadčas, a teplota ovzdušia dosiahne 35°C a viac, bude mať takýto zamestnanec nárok na 5 minút prestávky po každej odpracovanej hodine.

                  Charta pracovných vzťahov

Moderné odbory Jaguar Land Rover chcú zahrnúť do kolektívnej zmluvy aj oznamovanie práce nadčas najneskôr 4 kalendárne dni vopred, aby mal každý zamestnanec právo zariadiť si program v dostatočnom časovom predstihu.  Ďalej odbory upozorňujú na chýbajúce sociálne zabezpečenie pre zamestnanca. Návrh sa týka najmä vytvorenia oddychových a fajčiarskych zón, zabezpečenie plného vybavenia kuchyniek a zavedenie hygienických pomôcok,vrátane zabezpečenia úprav ďalších okruhov vzťahov, aby sme mali rovnaké pracovné podmienky, aké majú kolegovia v zahraničných závodoch.

Súčasťou kolektívneho vyjednávania bude aj špecifikovanie záväzkov vyplývajúcich z aktuálne platnej kolektívnej zmluvy. Podľa predsedu Moderných odborov Petra Mrázika vedenie nesplnilo svoj záväzok a doteraz nešpecifikovalo všetky podmienky, podľa ktorých dostane zamestnanec odmenu za svoju šikovnosť, zručnosť, teda za tzv. kompetencie.

Moderné odbory Jaguar Land Rover chcú napriek zložitej situácií, viesť s vedením spoločnosti konštruktívny dialóg o jednotlivých bodoch návrhu. Zároveň však upozorňujú, že v prípade potreby nebudú váhať podniknúť ďalšie nevyhnutné kroky k presadeniu svojich požiadaviek.