Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Navyšujeme a rozširujeme sociálne zabezpečenie a benefity našich členov

Ahojte priatelia,
🤩 s radosťou Vám môžeme oznámiť, že sa rozširujú a navyšujú benefity a sociálne zabezpečenie našich odborárov.
🎯 Rovnako sa v rámci navýšenia zohľadnila seniorita a vernosť našich členov, ak ste členom Moderných odborov viac ako 3 roky, máte nárok na vyššie zabezpečenie, ktoré je uvedené ako druhé za čiarou.
➡ Finančná podpora pri narodení dieťaťa alebo adopcii dieťaťa 200€ / 350€.
➡ Finančná podpora pre deti so zdravotným postihnutím 120€ / 150€.
➡ Finančná podpora pri úmrtí člena odborov a rodinného príslušníka 200€ / 350€.
➡ Finančná podpora pri prvom nástupe do základnej školy 200€ / 350€.
➡ Finančná podpora pri odchode na dôchodok 200€ / 350€.
➡ Finančná podpora pri ukončení každého stupňa univerzitného vzdelania 200€ / 350€.
➡ Finančná podpora pri strate zamestnania zo zdravotných dôvodov 250€/ 400€.
➡ Mimoriadna sociálna výpomoc ( živelné pohromy, závažné sociálne prípady, ťažké ochorenia a pod.) 1000€ / 1750€.
➡ Rekreačné pobyty – príspevok je na člena a rodinného príslušníka 120€/týždeň.
➡ Dotácia lístka pri návšteve relaxačno-rekreačného zariadenia – do 30€.
➡ Príspevky na detské tábory – 60€ tuzemské, 110€ zahraničné. Denný tábor musí byť najmenej na 5 dní, príspevok je do 60€
➡ Zájazdy organizované MO – v zmysle podmienok uvedených vedľa.
➡ Nájom telovýchovných zariadení – v zmysle podmienok uvedených vedľa.
➡ Kultúrne podujatia (koncerty, divadlá, kiná…) – v zmysle podmienok uvedených vedľa.
➡ Spoločenské akcie pre členov MO – v zmysle podmienok uvedených vedľa.
➡ Akcie pre odborárov a ich rodinu – v zmysle podmienok uvedených vedľa.
🛡 Prinášame Vám aj novo navýšené sociálne zabezpečenie v JLR, ktoré sme dohodli:
➡ Podpora rozvoja formou štúdia – 300€.
➡ Narodenie dieťaťa / adopcia dieťaťa 500€.
➡ Deti so zdravotným postihnutím 250€.
➡ Smrť zamestnanca 500€.
➡ Smrť rodinného príslušníka 350€.
➡ Špeciálne situácie do 800€.
➡ Kritická choroba do 1.000€.
➡ Príspevky pre bezplatných darcov krvy, v zmysle dosiahnutej plakey od 40€ do 350€.
📭 V prípade akýchkoľvek otázok, chýbajúcich informácií, nápadov, pripomienok, podnetov nás neváhajte kontaktovať.
✊ Ďakujeme Vám za podporu a spoluprácu.
📲 Príspevok prosím zdieľajte.
💚 S pozdravom Váš tím.
🍀 Moderné Odbory Jaguar Land Rover, SYNCREON Slovensko
🇸🇰🇸🇰️️ 🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰
📧 mojlrsvk@gmail.com
☎️+421 945 430 334 – Peter
☎️+421 945 430 130 – Jozef
☎️+421 945 430 618 – Richard
☎️+421 907 597 135 – Eduard
☎️+421 917 636 270 – Eleonóra