Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Pokračovanie sociálneho dialógu s členmi vlády

Blokovať sociálny dialóg po rokoch despocie, kedy sa nám životná úroveň EU vzďaľovala, je neospravedlniteľná arogancia a nezodpovednosť voči každému!

V rámci delegácie Moderných odborov AIOS, sme sa na Úrade vlády zúčastnili pracovného stretnutia pod názvom: Pokračovanie sociálneho dialógu.

Stretnutie prebehlo za účasti členov vlády Slovenskej republiky a zástupcov zamestnávateľov.

Témou bolo niekoľko legislatívnych návrhov, plán obnovy a poistný odvod.

My moderní, sa snažíme zamestnancov chrániť a reprezentovať ich konštruktívnym a rešpektovania hodným spôsobom. V týchto turbulentných časoch  musíme dohliadnuť na to, aby zamestnanci boli konkurencie schopný a pôsobili v konkurenčne schopnom a udržateľnom prostredí.

Myslíme si, že takto by sme mali k tomu pristupovať všetci. Nepolitizovať a pomáhať.

No razantne odmietame konkurencia schopnosť zamestnávateľov na úkor zamestnancov.

Doba lacnej pracovnej sily a primárneho zamerania sa na motnážne dielne musí nevyhnutne skončiť.

Cestu ku konkurencia schopnosti nemôže nikto hľadať ani cez oslabovanie sociálnych štandardov a bezpečnosti zamestnancov.

Bezpodmienečne  musí nastať posun k znalostnej ekonomike, k rozvinutým službám a infraštruktúre.

Som nesmierne rád, že k bodom nášho programu patril aj Plán obnovy, ktorý zásadným spôsobom môže ovplyvniť našu budúcnosť.

Vláda sa venuje širokým témam, ako sú:

– Zelená ekonomika,

–  Digitalizácia

– Zdravotníctvo

– Vzdelávanie…

Aktuálne sa pre Slovensko črtá unikátna možnosť – urobiť potrebné reformy.

Musím však znova podotknúť: „Dlhodobo nám tu chýba kontinuita, žijeme v prostredí, ktoré sa vyznačuje legislatívnou neistotou. Spoločnosť si potrebuje stanoviť jasnú, nadstranícku víziu a stratégiu smerovania, pretože nemôžeme každým novým volebným obdobím začínať odznova.“ uviedol Peter Mrázik, predseda odborovej organizácie Jaguar Land Rover a Syncreon.