Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Spúšťame petíciu za dôstojné podmienky a napĺňanie sľubov!!!

My, dolupodpísaní zamestnanci Jaguar Land Rover Slovensko, zásadne nesúhlasíme
s nasadením 10-hodinovej pracovnej zmeny a žiadame jej zrušenie z  dôvodu
nenaplnenia prísľubov zamestnávateľa o vytvorení 3. pracovnej zmeny a rozšírení
podniku z dôvodu aj nepriaznivej epidemiologickej situácie v Nitre a okolí.

Zamestnávateľ zároveň nedisponuje udeleným súhlasom odborovej organizácie
s nasadením zmenových kalendárov pre rok 2021!

Jaguar Land Rover Slovensko zlyháva pri zabezpečení efektívneho výrobného procesu,
čo má priamy vplyv na potrebu zvyšovania produkcie v neprijateľnom zmenovom
modeli, ktorý pre povahu a počet zloženia zamestnancov nerešpektuje dôstojné
podmienky na život a prácu.

V súčasne nepriaznivej epidemiologickej situácii absolútne odmietame nahrádzať
neschopnosť manažmentu predĺženými pracovnými zmenami, ktoré boli dohodnuté
rámcovo a za úplne iných podmienok a ktorých nasadenie ani nie je odsúhlasené pre
kalendárny rok 2021.

Žiadame Jaguar Land Rover Slovensko, aby ho s okamžitou platnosťou zrušil
a nedopúšťal sa explicitného porušovania Zákonníka práce.

 

S petíciou začneme od zajtra pred spusteným zmeny, tj v závode budeme od 04:40.