Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

V zime daždi a aj snehu, necúvneme!

Splnenie potrieb zákazníkov je kľúčové pre spoločnosť Jaguar Land Rover, aj to sme sa dozvedeli z prvej vety „Nových správ/Business update“, ktoré odoslal 28. 1. 2021 ako oficiálnu komunikáciu na zamestnancov. Samotní zamestnanci si vyslúžili až konštatovanie v tretej vete a na zohľadnenie ich potrieb si spomenul zamestnávateľ v závere oznamu. Čo k tomu dodať?
 
Tak ešte raz a po poriadku, ako má Jaguar Land Rover splnené podmienky v súlade so Zákonníkom práce a ako vedie „otvorený a čestný dialóg“ a „nepodporuje závadzajúcu komunikáciu“.
 
Súčasťou kolektívnej zmluvy je dohoda o začiatku a konci pracovného času a rozvrhu pracovných zmien – modely zmenových rozvrhov. Táto dohoda obsahuje konkrétne zmenové modely rozvrhovania pracovného času. Nasadenie konkrétnych zmenových modelov pre každý kalendárny rok je potrebné si odsúhlasiť napr. formou emailovej komunikácie medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou podľa bodu 1.2 tejto Dohody.
 
„ zmenové rozvrhy uvedené v odseku 1.1 vyššie obsahujú TEORETICKÝ popis a PRÍKLAD ZMENOVÉHO ROZVRHU na mesiac Január 2020. Zmenové rozvrhy na celý kalendárny rok 2020 obsahuje elektronická verzia, ktorú si zmluvné strany navzájom odsúhlasili.“
 
Zamestnávateľ sa však na takúto svoju povinnosť výslovne vykašľal a tvári sa, že on sám rozhoduje o nasadení zmenových modelov.
Žiadne takéto odsúhlasenie pre kalendárny rok 2021 neprebehlo a zamestnávateľ takýmto súhlasom odborovej organizácie nedisponuje.
 
Táto povinnosť pritom zamestnávateľovi priamo vyplýva z § 90 ods. 4 Zákonníka práce „začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné.“
 
Kto teda klame o tom, či je rozvrhovanie pracovného času v Jaguar Land Rover v súlade so Zákonníkom práce?
 
Jaguar Land Rover nasľuboval pri kolektívnom vyjednávaní aj po ňom splnenie vízií v podobe rozvoja závodu, nárastu počtu zamestnancov v 3. pracovnej zmene, či zlepšenie pracovných podmienok. Čo z toho bolo splnené, posúďte Vy.
 
Dohoda v bode 5.3 garantuje obom stranám otvorenie Dohody, ak sa zmenia podmienky a predpokladané potreby, za ktorých bola táto Dohoda uzatvorená povinnosť strán rokovať o nových zmenových rozvrhoch, ktoré zohľadňujú zmenovú situáciu.
 
„ak nastane zmena ekonomických podmienok a predpokladaných potrieb, za ktorých/pre ktoré bola táto Dohoda uzatvorená, zmluvné strany, na návrh jednej z nich, otvoria túto Dohodu a zaväzujú sa rokovať o nových zmenových rozvrhoch zohľadňujúcich zmenenú situáciu“.
 
My sme na takéto rokovanie zamestnávateľa vyzvali a upozornili ho, že súčasná epidemiologická situácia a práca v rúškach predstavuje situáciu, v ktorej je práca neuveriteľne náročná a Dohoda takúto situáciu nepredpokladala. Zmenili sa potreby pre výkon práce v dôsledku tejto nepredvídateľnej situácie a jednoducho musíme spolu hľadať iné riešenia.
 
Odpoveď zamestnávateľa už asi poznáte, keďže rozbiehame petíciu a ostatné nátlakové akcie, vrátane právnych krokov.
Kto si teda ctí zákon a dohody v kolektívnej zmluve?
 
Opätovne preto vyzývame spoločnosť Jaguar Land Rover Slovensko, aby prehodnotila svoj postup, začala už konkrétne vnímať názory zamestnancov, plnila sľuby a dodržiavala dohodnuté postupy!
Pohľad z budovy na prebiehajúci zber podpisov odborármi v zelených vestách pod petíciu. Pokračuje aj počas sneženia a dažďa!
 
 
Podporný list zo Schaefler skalica
Podporný list z Mercedes Benz
Podporný list od Energetikov