Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

SPÚŠŤAME VOĽBY DO VÝBORU MODERNÝCH ODBOROV!

Dnes spúšťame 1. fázu volieb do výboru Moderných odborov, kandidovať môžu všetci členovia MO, ktorí sú zamestnaní v SYNCREONE.

⚠️ Od dnes 26.10.2020 až do 03.11.2020 si môžete podávať Vaše Kandidátky v kancelárií MO, prípadne môžete navrhovať spomedzi seba kandidátov na funkcie:
 
➡️ Predseda.
➡️ Uvoľnení členovia výboru.
➡️ Neuvoľnení členovia výboru.
 
Celkový počet volených členov je 5.
 
⛳️ Kandidátky viete nájsť na výveske (nástenke) MO, priamo pri kancelárií MO.
 
📜 Kandidátky je možné kombinovať na rôzne funkcie, každá kandidátka však musí byť podaná zvlášť.
 
🎯 Následne si ju vyplníte, získate písomný súhlas minimálne 5. ďalších členov MO s vašou kandidatúrou a podáte v kancelárií MO.
 
📜 Priebeh volieb:
 
Kick Off: Echo: 23.10.2020.
 
1. Podávanie kandidátiek: 26.10- 03.11.2020.
 
2. Predstavenie kandidátov: 04.11 10.11.2020.
 
3. Morátorium: 11.11.2020.
 
4. Voľby: 12.11.2020.
 
5. Vyhlásenie výsledkov: 13.11.2020.
 
❓ Čo je poslaním zvolených zástupcov a aké predpoklady by mali mať?
 
➡️ Pomáhať, vyjednávať, reprezentovať, zastupovať zamestnancov…
 
➡️ Zo základných osobnostných predpokladov by sme vybrali vytrvalosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, konštruktívnosť, flexibilitu, odolnosť, odvahu, chuť vzdelávať sa a pracovať na sebe…
 
➡️ Kandidát by mal poznať, rešpektovať a aktívne presadzovať princípy demokracie, právneho štátu, občianskej spoločnosti, morálky, humanizmu, solidarity, sociálnej spravodlivosti…
 
❓V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
 
⚡️ Prezentácia kandidátov, ich volebná kampaň a činnosť je na každom kandidujúcom.
 
📜 V prípade zhoršenej pandemickej situácie a novo vyhlásením opatreniam, znemožňujúcim priebeh volieb bude proces voľby zmrazený k dátumu platnosti a účinnosti takýchto opatrení. K oživeniu a teda spusteniu procesu voľby, od miesta ich zmrazenia príde, od 4. dňa obnovenia výroby. 
 
⏳ Môžete začať premýšľať o podávať kandidátky pre aktívnu službu v odboroch!