Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Výsledky volieb predsedu a členov výboru základnej organizácie odborového zväzu Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover SYNCREON.

📯 Výsledky volieb predsedu a členov výboru základnej organizácie odborového zväzu Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover SYNCREON.
 
▶️ Voľby sú platné, nakoľko sa ich zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, čo tvorí 57,98 % účasť.
 
▶️ Voľba predsedu Výboru základnej organizácie odborového zväzu Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Syncreon:
 
1. Peter Mrázik 93,58%, čím bol zvolený za predsedu VZO.
 
2. Róbert Kubalík 6,42%, čím nebol zvolený za predsedu VZO.
 
▶️ Voľba uvoľnených členov Výboru základnej organizácie odborového zväzu Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Syncreon:
 
1. Eleonóra Čerňanová 31,02%, čím bola zvolená za uvoľnenú členku VZO.
 
2. Eduard Czuberka 24,54%, čím bol zvolený za uvoľneného člena VZO.
 
3. Katarína Uríková 23,15%, čím nebola zvolená za uvoľnenú členku VZO.
 
4. Eva Kašubová 9,26%, čím nebola zvolená za uvoľnenú členku VZO.
 
5. Radoslav Srnec 6,94%, čím nebol zvolený za uvoľneného člena VZO.
 
6. Róbert Kubalík 5,09%, čím nebol zvolený za uvoľneného člena VZO.
 
▶️ Voľba neuvoľnených členov Výboru základnej organizácie odborového zväzu Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Syncreon:
 
1. Katarína Uríková 33,03%, čím bola zvolená za neuvoľnenú členku VZO.
 
2. Eva Kašubová 30,73%, čím bola zvolená za neuvoľnenú členku VZO.
 
3. Jozef Hrubý 22,94%, čím nebol zvolený za neuvoľneného člena VZO.
 
4. Eleonóra Čerňanová 13.30%, čím nebola zvolená za neuvoľnenú členku VZO.
Protokol
😊 Hlasujúcim členom našej základne ďakujeme za účasť.
 
🍀 Zvoleným kandidátom gratulujeme a prajeme veľa šťastia a síl.
 
✊ S pozdravom Váš tím:
 
Moderné Odbory Jaguar Land Rover, SYNCREON Slovensko
🇸🇰️ 🇸🇰️️ 🇸🇰️ 🇸🇰️ 🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰