Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Výrobný bonus kritéria SPLNENÉ! + voľno naviac

Vážení priatelia, odborári,

radi by sme Vás informovali, že:

▶️ V rámci sledovania výsledkov výroby za štvrťrok, pre výpočet výrobného bonusu, kritéria kvalita a počet vyrobených kusov boli SPLNENÉ✔️.

▶️Ďalej, v zmysle platnej kolektívnej zmluvy, každý zamestnanec, ktorý je k 01.01.2020, zamestnaný v JLR jeden rok a zameškal menej ako 11 pracovných dní, môže počas nasledujúcého kalendárneho roka využiť jednu pracovnú zmenu na navštevu lekára.

Takáto absencia nebude mať žiaden negatívny dopad na mzdové hodnotenie zamestnanca.

Do popredia dávame aj z kolektívneho vyjednávania dohodnuté: zloženie bonusu a jeho rozdelenie 2,5%+2,5%+10%, ale aj jeho výslednú celkovú výšku 15% čo považujeme za férovú veľkosť variabilnej zložky mzdy.

JLR bude informovať každého zamestnanca, ktorému vznikol nárok na absenciu do konca mesiaca január.

Spolu definujeme novú tvár odborov!

Ďakujeme za podporu a spoluprácu ✊

Sledujte nás aj naďalej a informujte kolegov.

S pozdravom Váš tím:
Moderné Odbory Jaguar Land Rover, SYNCREON Slovensko
🇸🇰️ 🇸🇰️️ 🇸🇰️ 🇸🇰️ 🇸🇰
📧mojlrsvk@gmail.com
☎️+421 945 430 334 – Peter
☎️+421 945 430 130 – Jozef
☎️+421 945 430 618 – Richard
☎️+421 907 597 135 – Juraj