Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Začíname Koletektívne vyjednávanie v Syncreone ktoré je dôležite aj pre zamestnancov JLR

Ahojte, priatelia, odborári,

Sme na jednej lodi! 

❗️ 1. kolo KV je za nami.

➡️ Zamestnávateľovi sme predstavili vyjednávací tím za stranu odborov, vysvetlili sme dôvody podania návrhu Kolektívnej zmluvy a načrtli širšiu predsavu podmienok zamestnancov v Syncreone.

⚠️ Následne sme Upozornili na kľúčové body, ktoré sú pre zamestnancov dôležité, ako napríklad:

➡️ Odmeňovanie a systém odmeňovania,

➡️ Mzdové zvýhodnenia,

➡️ 13plat – (ktorého podmienky sme už čiastočne zrýchlene dohodli, aby mohol byť vyplatený),

➡️ DDS,

➡️ Príspevok na stravovania,

➡️ Podmienky nariadovanie práce nadčas,

➡️ Sociálne služby a zabezpečenie,

➡️ Poistenia,

➡️ Kvalifikovanosť riadiacich pracovníkov a ich zručnosti „Manažér ako líder“,

➡️ Budúca recepcia Charty pracovných vzťahov.

🍀 Veríme, že napriek podmienkam, ktorým čelíme Kolektívne vyjednávanie v Syncreone je nevyhnutné🎯 a aj napriek tejto neistej dobe dokážeme spoločne vyjednať kvalitnú Kolektívnu zmluvu, ktorá obháji lepšie podmienky pre zamestnancov.

Link na kľúčové požiadavky z návrh KZ: 

https://www.facebook.com/moderneodboryjaguarlandrover/photos/a.188852068337927/575783596311437/?type=3&theater

📅 2. kolo prebehne 30.06.2020.

⚡️Spolu definujeme novú tvár odborov!

Ďakujeme za podporu a spoluprácu 

Sledujte nás aj naďalej a informujte kolegov.

📭 V prípade akýchkoľvek otázok, chýbajúcich informácií,
nápadov, pripomienok, podnetov nás neváhajte kontaktovať.

🍀 S pozdravom Váš tím:

Moderné Odbory Jaguar Land Rover, SYNCREON Slovensko
🇸🇰️ 🇸🇰️️ 🇸🇰️ 🇸🇰️ 🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰
📧mojlrsvk@gmail.com
☎️+421 945 430 334 – Peter
☎️+421 945 430 130 – Jozef
☎️+421 945 430 618 – Richard
☎️+421 907 597 135 – Juraj
🖥https://mojlr.eu/