Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Pripravujeme nové aktivity v závode, dotazník k obedom, zachránili sme odstupné, ale aj vybavili novú autobusovú linku…

Vážení priatelia, odborári,

Od rozbehu závodu sa toho udialo skutočne veľa, preto Vám prinášame krátky sumár z činnosti a diania v závode.

Veríme, že sa dozviete niečo nové, prípadne nájdete informáciu, ktorá vám chýbala.

Príjemné čítanie kolegovia:

V prípade skončenia pracovného pomeru máte nárok na našu prítomnosť:

Jednej z našich členiek sme zachránili kopec peňazí.

Jej situácia so zdravotným stavom bola skutočne veľmi zlá -viď fotka⬇️.

nespôsobilá v plnom rozsahu

▶️ Pri takomto lekárskom posudku z ponukovej povinnosti, ktorú má zamestnávateľ nebolo žiadne pracovné miesto vhodné.

Následne muselo prísť až k skončeniu pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov, kde ale funguje úplne iný model odstupného, ktorý sme dohodli v kolektívnej zmluve a museli sme usmerniť aj zamestnávateľa, aby dôsledne plnil svoje povinnosti z platnej kolektívnej zmluvy.

Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Otázku chorôb z povolania a straty zdravotnej spôsobilosti posilnenej štruktúrou a zložením SR ekonomiky považujeme za dlhodobo neriešenú, čo predstavuje extrémne problémy pre zamestnancov, ktorí stratia zdravotnú spôsobilosť a razom sa dostávajú do existenčných problémov…👎

Stravovanie:

V rámci dlhodobo pripravovaného dotazníku spokojnosti so stravovaním máme očakávaný termín a spôsob doručenia k zamestnancom.

Link na dotazník bude budúci týždeň, tj od 22.02.2020 doručovaný v rámci
on-tracku do vašich súkromných elektronických schránok, kde po kliknutí budete presmerovaný priamo na dotazník.

V tejto súvislosti Vás vyzývame, aby ste sa v čo najväčšom počte zapojili do predmetného dotazníku, pretože výsledky nám pomôžu riešiť problematiku stravovania, ku ktorej sme sa zaviazali aj v Programovom vyhlásení MO.

Zamestnanci, ktorí nedisponujú elektronickými schránkami sa môžu do prieskumu zapojiť prostredníctvom GL staníc.

Zo zasadnutia stravovacej komisie

 

Skrinka pre prilby:

Z operatívnych požiadaviek sme dnes zachytili jednu z požiadaviek, ktorá je nová a výrazne špecifickejšia.

➡️ Ide o motorkárov a ich prilby, konkrétnejšie o odkladací pristor pre spomínanú prilbu, nakoľko do bežnej skrinky nevojde. A aj v dôsledku zavádzaných pravidiel nie je vhodné ich brať do pracovných priestorov.

 

Pracovné oblečenie:

Napriek tomu, že sa mení počet kusov, zvyšuje sa frekvencia prania a následného dopĺňania pracovného oblečenia, čo vo finále znamená,
že na rovnaký počet dní je potrebný menší počet tričiek.

▶️ Tj zabraňuje sa nadzásobe, čo je druh plytvania –to si určite pamätáte aj z úvodných školení JLR.

⚠️ Komfort zamestnancov bude zachovaný, pričom tento model bude ekonomickejší.

 

BOZP a ergonómia:

➡️BOZP V prípade bezpečnostnej zóny na BIW, Underbody, stanica 8.2, sa nám podarilo túto bezpečnostnú zónu posunúť, takže v súčasnej dobe je potrebné používať OOPP (ochranná prilba) len pri vstupe k podvozku.

➡️ Z tejto témy sme i vybrali prípad ergonómie na linke 7, stanica 1, sa podarilo náročný proces presunúť na koniec linky 7 a v súčasnosti sa čaká na konfiguráciu HEMS-u, ktorá úplne ukončí tento proces.

V rámci riešenia predmetnej problematiky sa chceme poďakovať VŠETKÝM zainteresovaným, ktorí priložili ruku k dielu a urobili správnu vec a pomohli tak našim kolegom.

 

Komplexný sociálny program:

chceme vás informovať, že členovia nášho výboru usilovne pracujú na vytváraní komplexného sociálneho programu a oslovovaní inštitúcii, s ktorými chceme, aby JLR aktívne spolupracovalo pri napľnaní sociálného programu.

⚠️Špeciálne ide o aktivity ako napr:

➡️športové akcie a rekreácie,

➡️podpora a prevencia zdravia našich zamestnancov,

➡️kultúrne podujatia,

➡️aktivity a služby v závode.

Výborníci na rokovaní v Agrokoplexe
Oslovovanie športovej haly na spoluprácu
Diskusia o spolupráci a programe pre našich zamestnancov s Divadlom Andrea Bagara v Nitre

Update 15.06.2020 JLR zriaďuje komisie, ktoré nám pomôžu rozvinúť aktivity, ktoré sme začali riešiť samostatne cez sociálny fond.

 

Nová autobusová linka:

Podarilo sa nám presadiť  novú autobusovú linku, ktorá bude jazdiť zo smeru Bojná/Radošiná. Prajem príjemné cestovanie.

Pracovný takt:

V prípade ak príde k dočasnému zlúčeniu postov (taktov) je prirodzené, že viacero postov sa nedá stíhať na 100%.

Preto od vás takýto pracovný výkon bez dodatočnej zmeny pracovných podmienok alebo postupov nemôže nikto vyžadovať.

⚠️V prípade ak by sa tak dialo VOLAJTE NÁM, dáme veci do poriadku.

Apelujeme na Vás.

Robte v takom tempe, aby bola riadne dodržaná bezpečnosť a všetky pracovné postupy.

 

Nosenie rúšok:

Pozorne sledujeme Krízový štáb SR a Hlavného hygienika SR, akonáhle zrušia povinnosť nosenia rúšok tak, aby nedochádzalo k diskriminácií ostatných zamestnancov v závode budeme Vás ihneď informovať!

 

Pre Slovensko:

Ďalej sme požiadali JLR, aby v spolupráci so zamestnancami, prostredníctvom interných kanálov spropagovalo jednotlivé regióny Slovenska.

Považujeme za zodpovedne rozvinúť dôslednú informačnú kampaň a motivovať tak našich zamestnancov, ale aj občanov, aby napr strávili tohtoročnú dovolenku na Slovensku a minuli tak peniaze doma na Slovensku.

⚠️Aj toto je jedna z aktivít, ktorá priamo ovplyvní a pomôže zamestnaneckému prostrediu v týchto ťažkých časoch.
Preto chceme, aby sme išli príkladom.

🍀Veríme, že napriek situácii v závode sa nám znova, krok za krokom podarí posunúť pracovné podmienky v JLR k lepšiemu.