Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Zamestnanci Jaguar Land Rover budú mať priame zastúpenie na pôde Ministerstva hospodárstva a Ministerstva práce !

❗️Zamestnanci Jaguar Land Rover budú mať priame zastúpenie!

⚠️ Obrdžali sme akceptáciu našej požiadavky o zaradenenie do pracovnej skupiny pre priemysel, ktorá sa tvorí pod Ministertvom hospodárstva SR.

⚠️ Rovnako sme boli pozvaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR do Riadiaceho výboru a Pracovnej komisie pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia a zavedenie skráteného pracovného času „ Kurzarbeit“.

🔑 Moderné odbory sú zodpovedným, konštruktívnym sociálnym partnerom a vzorom.

🎯 Chceme do verejnej odbornej diskusie priniesť návrhy, riešenia a skúsenosti z podnikovej úrovne, vrátane prínosu pre kreovanie vlastnej legislatívy, keďže naši právni poradcovia predstavujú osobnosti v teoretickoprávnej i aplikačnej rovine trhu práce i hospodárskeho trhu.

🎯 Poznáme aj konkrétne riziká a príležitosti, ktorým priemyselné sektory, v ktorých pôsobíme, čelia a vieme prispieť k nájdeniu stabilných a dlhodobých systémových riešení v snahe o konštantné zlepšovanie ekonomického prostredia a reštart ekonomiky Slovenskej republiky.

⚡️Spolu definujeme novú tvár odborov.

Ďakujeme za podporu a spoluprácu 

🕵️‍♀️ Sledujte nás aj naďalej a informujte kolegov.

📭 V prípade akýchkoľvek otázok, chýbajúcich informácií,
nápadov, pripomienok, podnetov nás neváhajte kontaktovať.

🍀 S pozdravom Váš tím:

Moderné Odbory Jaguar Land Rover, SYNCREON Slovensko
🇸🇰️ 🇸🇰️️ 🇸🇰️ 🇸🇰️ 🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰
📧mojlrsvk@gmail.com
☎️+421 945 430 334 – Peter
☎️+421 945 430 130 – Jozef
☎️+421 945 430 618 – Richard
☎️+421 907 597 135 – Juraj