Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Stretli sme za rokovacím stolom

Touto cestou sa chceme poďakovať Dušan Chalupa z Moderné Odbory Volkswagen, že prijal pozvanie na kolektívne vyjednávanie v Syncreone a podporil nás pri obhajobe mzdových podmienok zamestnancov.

▶️ Po kolektívnom vyjednávaní sme si vymenili informácie a zhodnotili aktuálny stav v našich materských závodoch.

🔎 Problémy, s ktorými sa stretávame na pracoviskách, sú takmer ako cez kopirák.

⚙️ Preto sme si v mnohých otázkach vedeli navzájom pomôcť a inšpirovať sa.

🔎 Súčasťou tejto našej diskusie bolo aj ďalšie smerovanie odborov, ich úloha, kompetencie a postavenie v spoločnosti.

🎯 Obaja sme sa zhodli, že s aktuálnym stavom nie sme spokojní a odbory potrebujú znova získať rešpekt a postavenie v spoločnosti pri obhajobe práv zamestnancov.

🎯 Vidíme tu veľký priestor v témach a v úlohách, ktoré by odbory mali plniť a kontrolovať, no z historického vývoja je zrejmé, že sa tak nedeje z viacerých príčin.

❗️Aktuálne postavenia zamestnancov voči zamestnávateľom je nevyvážené a dnešný trend nasvečuje, že sa tento rozdiel zväčšuje.

🛡 My pôsobíme v sektore, ktorý výrazne ovplyvňuje ekonomiku Slovenska, preto priamo vnímame riziká a šance, ktorým, ako zamestnanci čelíme. Ich správne odhadnutie a využite je veľká zodpovednosť, keďže každý z nás má potrebu postarať sa o seba a svojich najbližších.

🎯 Preto veríme, že táto naša aktívna spolupráca bude pokračovať naďalej a bude cenným zdrojom skúseností, ktoré dokážeme využiť  pri obhajobe práv a podmienok zamestnancov.

🍀Vaše Moderné odbory