Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Čo je nové po celozávodnej dovolenke v automobilke Jaguar Land Rover ?

Pracovný ruch v našej novobudovanej automobilke neutíchol ani počas celozávodnej dovolenky, práve naopak. Veci začínajú naberať na obrátkach. Neľahký vznik odborov v začiatkoch JLR má opodstatnenie, kľúčovou otázkou sú mzdy.

Vďaka flexibilite a neúnavnej práci našich zamestnancov, sme začali testovať prvé vyrobené kusy LAND ROVER – Discovery. Práve ukončujeme práce predsériovej výroby a pripravujeme sa na fázu spustenia nábehu sériovej výroby generácie 4.0. S veľkou radosťou Vám môžem oznámiť, že naša spoločnosť JLR prešla 1. fázou certifikácie dodávania na zahraničné trhy. Zároveň sa zvažuje nábeh ďalšej legendárnej ikony v novom šate.

Ťažíme z našich skúseností, ochoty a zázemia, ktoré tu má automobilový priemysel  vybudované

Myslím si, že je nesmierne potrebné pre zabezpečenie ďalších úspechov našej legendárnej spoločnosti uznať skúsenosti, kvalitu, flexibilitu, veľkú trpezlivosť, improvizovanie a veľa krát až sebaobetovanie našich ľudí a tímov, ktorí sú srdcom a hnacím motorom tohto veľkého projektu, rastúceho priamo pred našimi očami.

Som presvedčený, že nikde inde vo svete by sa nedosiahli porovnateľné výsledky nábehu výroby, takto technicky a procesne náročnej, prémiovej značky v podobne krátkom čase.

Preto je pre mňa dôležité, aby mzdové podmienky zodpovedali skúsenostiam a službám svetovej úrovne, ktoré slovenskí zamestnanci JLR odovzdávajú. S tým sú spojené veľké očakávania, ako sa bude kolektívne vyjednávanie vyvíjať, kedy bude kolektívne vyjednávanie uzavreté a aké výsledky ním prinesieme. Tieto očakávania nás zaväzujú k veľkej spoločenskej zodpovednosti.

V kolektívnom vyjednávaní budeme trvať na našich požiadavkách.

  • Žiadame, aby aktuálne platy vo výrobe začínali na úrovni 1,3 násobku priemernej mzdy v Nitrianskom kraji.

 

  • Požadujeme prestávky v trvaní 15 minút pre zachovanie bezpečného pracovného režimu zamestnancov.

 

  • Vyžadujeme dovolenku nad rámec zákona, za každý v zmysle zákonazamestnávateľom naplánovaný týždeň dovolenky.

Ustanovenie o dovolenke sa netýka celozávodnej dovolenky. Tá je približne v rovnakom čase a trvá dva týždne za sebou. Jej termín sa obvykle stanoví v kolektívnej zmluve, čím je dostatočne vopred oznámená. Veľkou výhodou je, že pracovníci si tak môžu dovolenku naplánovať dopredu s dostatočným predstihom a noví zamestnanci sú o nej informovaní ihneď pri nástupe.

Myslím si však, že ľudia by mali mať nárok na to si vybrať dovolenku aj v iné dni v priebehu roka, podľa vlastného uváženia. To priaznivo ovplyvní aj základnú bunku spoločnosti – rodinu. Práve preto žiadame deň dovolenky navyše, za každý zamestnávateľom naplánovaný týždeň dovolenky.

Rád by som uistil ľudí v JAGUAR LAND ROVER, že vnímam všetky ich potreby. Tlmočím ich požiadavky za lepšie platové a pracovné podmienky priamo vedeniu spoločnosti. Vždy budem stáť na vašej strane.

Ďakujem za podporu!