Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Zamestnanci v Jaguari a Amazone ťahajú za jeden povraz

Len keď budeme ťahať za jeden povraz dokážeme byť adekvátnou protiváhou ku zamestnávateľom, zamestnávateľským zväzom a štátu.

V Moderných odboroch Jaguar Land Rover nám záleží na obnove postavenia odborov na Slovensku. Chceme byť podnetom pre vybudovanie silných odborov a dôveru v ne. Pretože odbory sú stále jediná originálna forma zastupovania záujmov zamestnancov a my si ju nenecháme vziať.

Naše výsledky a prácu si všimli aj zamestnanci Amazonu. Daniela Učnová ma oslovila s prosbou o pomoc a spoluprácu. Som rád, že tak urobila. Chcela založiť odbory a ja som jej s veľkou radosťou povedal ako na to. Na založenie odborov potrebovala nájsť rovnako motivovaných a akcieschopných ľudí, ktorí sa neboja stáť si za tým, čo si zaslúžia. A tých  našla vo svojich radoch.

V Moderných odboroch Jaguar Land Rover veríme, že pre dosiahnutie úspechov  je dôležité podporovať snahy zamestnancov odborovo sa organizovať. Len jednotný postup nám môže zaručiť ochranu našich záujmov. Na našom prvom oficiálnom stretnutí 4. septembra 2018 odzneli názory a myšlienky, z ktorých jednoznačne plynula potreba vzájomnej spolupráce.

Moderné odbory Jaguar Land Rover  sú pripravené pomôcť v akýchkoľvek otázkach

Našu spoluprácu si predstavujeme ako podržanie jeden druhého, vymieňanie si rád a skúseností, aby sme čo najefektívnejšie a najrýchlejšie dosiahli naše stanovené ciele u obidvoch zamestnávateľov. Zároveň by som veľmi rád prijal ponuku byť zodpovedným členom výboru Moderných odborov Amazon, a teda zúčastňoval sa na kolektívnom vyjednávaní, ktoré by sme chceli odštartovať najneskôr do januára 2019. Som presvedčený, že podporovať partnerov a zamestnancov slovami nestačí. Potrebné sú skutky a niesť za ne zodpovednosť. Preto som hrdý člen výboru odborov v Amazone a idem do toho so značnou dávkou odhodlania a zápalu pre vec, ale aj rešpektu voči zamestnancom Jaguar Land Rover ako aj Amazonu. V Jaguar Land Rover ako aj v Amazone veríme, že spoločná spolupráca posilní naše postavenie a vyjednávaciu pozíciu.

Teraz mi prosím dovoľte predstaviť členov výboru Amazonu:

  • Daniela Učnová – prezidentka Moderných odborov Amazon
  • Želmíra Kollárová – členka výboru Moderných odborov Amazon
  • Mária Treflíková –  členka výboru Moderných odborov Amazon
  • Peter Mrázik –  člen výboru Moderných odborov Amazon a predseda Moderných odborov Jaguar Land Rover

Verím, že budete mať veľa úspechov, potrebnej vytrvalosti a nezlomnosti. Udržte si hodnoty a názory, ktoré nás spojili. Stanovte si jasné ciele tak, aby ste dokázali profesionálne k spokojnosti zamestnancov obhajovať a presadzovať ich potreby.

V tejto chvíli by som sa veľmi rád prihovoril všetkým zamestnancom, ktorí sú nespokojní s podmienkami zamestnávania a situáciou na Slovensku. Predovšetkým v oblasti strojárskeho (automobilového) priemyslu, logistiky, obchodu, služieb, informačných technológii, energetiky a príbuzných odborov. Všade tam, kde zamestnanci veria, že odbory majú zmysel a vedia im pomôcť.

Veci sa dajú meniť, ale je potrebné konať spoločne a jednotne. Sme otvorení spolupráci, preto nás neváhajte osloviť a požiadať o pomoc a spoluprácu. Len keď budeme ťahať za jeden povraz dokážeme byť adekvátnou protiváhou ku zamestnávateľom, zamestnávateľským zväzom a štátu.