Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Kolektívna zmluva – kľúčový úspech Moderných odborov Jaguar Land Rover Slovensko

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko ako 1. v histórií dokázali, že organizovaná odborová organizácia má silu a dokáže priniesť výsledky aj v ťažkej vyjednávacej pozícií pred spustením výroby.

V prvom rade by som sa chcel poďakovať zamestnancom za ich veľkú podporu, a vedeniu Jaguar Land Rover Slovensko za flexibilitu, otvorenosť a konštruktívny sociálny dialóg.

Boli sme a stále budeme odhodlaní vydržať

Kľúčovou úlohou boli a ešte stále sú mzdy. Hoci sa nám podarilo vyjednať percentuálne navýšenie platov v troch kategóriách, stále je čo zlepšovať. Verím, že budeme inšpiráciou aj pre zamestnancov iných firiem, ktorí budú za svoje práva bojovať. Treba byť odhodlaný a nikdy sa netreba vzdávať.

Cesta rokovaní bola v niektorých momentoch náročná a kritická, zvažovali sme ďalší postup vrátane štrajku. Nakoniec sme s Jaguar Land Rover Slovensko našli kompromis.

Kolektívne vyjedávania boli neúprosné, ale nakoniec sme pristúpili k dohode

Výsledkom dohody je prvá Kolektívna zmluva v Jaguar Land Rover Slovensko. Zmluva bude silným pilierom a zrkadlom našej ďalšej spolupráce. Verím že taktiež bude vždy vystihovať hodnoty JLR pri napredovaní a budovaní integrity, porozumenia, jednoty a zodpovednosti voči zamestnancom a okoliu.

Po tlaku Moderných odborov Jaguar Land Rover Slovensko kontaktoval vyjednávací tím zo strany vedenia Jaguar Land Rover Slovensko svoju materskú spoločnosť v Spojenom kráľovstve so žiadosťou o navýšenie rozpočtu pre zamestnancov slovenského závodu.

Vždy sme cítili podporu členskej základne, ktorá sa medzi časom rozšírila aj o Amazon. Vedeli sme, že ak by nás vedenie podviedlo a hralo by len o čas, bol by to začiatok otvoreného konfliktu. Rozhodli sme sa teda ešte chvíľu počkať a veriť.

Oplatilo sa počkať

Vedenie prišlo s ponukou, pri ktorej sme uzavreli rámcovú dohodu.  Ešte sme však potrebovali prerozdeliť vyjednané peniaze a skontrolovať celú textáciu po právnickej stránke. Chceli sme priniesť čo najspravodlivejšie riešenie, ktoré uspokojí všetkých a zároveň nám zaručí dobrú vyjednávaciu pozíciu do budúcna. Prečo najspravodlivejšiu? Každý si myslí, že má na výplatnej páske málo. Boli sme bombardovaní z každej strany a nechceme byť dôvodom sporu medzi zamestnancami a postaviť tak proti sebe jednotlivé kategórie zamestnancov. To by bol koniec. Začali sme hľadať kompromis, vďaka ktorému by sme stiahli rozdiely medzi jednotlivými triedami.

Aké financie sme vyjednali?

Kolektívna zmluva bola uzavretá s platnosťou do 31. decembra 2019. Navýšenie tarifných miezd s účinnosťou od 1. novembra 2018 je nasledovné:

Zamestnanci v kategórii A budú mať prilepšenie o 10%, čo predstavuje nástupný plat vo výške 715€. V kategórii A+ pôjde o navýšenie  7,4%, čo predstavuje plat v sume 958€, a v poslednej kategórii B budú mať zamestnanci navýšenie mzdy o 5,43%, čo na výplatnej páske zvýši sumu na 1 261€. Každý zamestnanec dostane navyše jednorazovú 100€ platbu k októbrovej výplate, ktorá bude realizovaná v novembri.

Ďalej bolo dohodnuté zvýšenie kompetenčného príplatku, v závislosti od triedy zaradenia a zručností, a to nasledovne:

Kompetenčný
príplatok 
ÚROVEŇ
ZRUČNOSTI
ÚROVEŇ
ZRUČNOSTI
ÚROVEŇ
ZRUČNOSTI
ÚROVEŇ
ZRUČNOSTI
TRIEDA1234
A0.00€zo 70€ na 77€z 96€ na 105€zo 130€ na 142€
A+0.00€z 96€ na 105€zo 130€ na 142€zo 174€ na 187€
B0.00€zo 130€ na 137€zo 182€ na 187€z 242€ na 251€

V rámci Kolektívnej zmluvy je zakotvený aj 15% výrobný bonus a 13-sty plat.

Priemerné mzdové podmienky výrobných pracovníkov v JLR ktoré začínali od 900€ sa menia na sumu začínajúcu od: 997€ – 1744€. (bez manažmentu)

Zamestnanec,  ktorý pracuje nadčas  bude popri základnej mzde dostávať aj pomernú časť kompetenčného príplatku, (t. j, s prácou nadčas bude kompetenčný príplatok stúpať).

Vedenie Jaguar Land Rover Slovensko ďalej vyplatí zamestnancom sumu zodpovedajúcu rozdielu  mzdového nárastu tarifnej mzdy a kompetenčného príplatku aj za mesiace september a október. Uvedený rozdiel bude vyplatený v  mzde za mesiac október (platba bude realizovaná v novembri).

Príplatky a príspevky za nočnú prácu budú vo výške 40% minimálnej mzdypráca v sobotu  bude ohodnotená 25% priemerného zárobku a 50% z minimálnej mzdy alebo 2x -25% priemerného zárobku (JLR  SK vyplatí zamestnancovi ten súčet mzdových zvýhodnení, ktorý je pre zamestnanca vyšší). Za prácu  nadčas v nedeľu dostane zamestnanec 25% priemerného zárobku alebo 50% minimálneho zárobku podľa toho ktorý súčet je pre zamestnanca vyšší  a 100% príplatok z minimálnej mzdy. Pracovníci v nepretržitej prevádzke dostanú príplatok 0,17€ za každú odpracovanú hodinu. Zamestnanec Jaguar Land Rover Slovensko má nárok na dopravu v hodnote 20€, okrem zamestnancov v 12 hod -nepretržitej prevádzke, ktorí budú dostávať príspevok vo výške 60€.

V rámci Kolektívnej zmluvy boli okrem mzdových podmienok dohodnuté aj ďalšie výhody pre zamestnancov, ktoré sú nad rámec legislatívnych požiadaviek.

Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili  kolektívneho vyjednávania a tým pomohli zlepšiť platové podmienky zamestnancom Jaguar Land Rover Slovensko, pretože naši pracovníci si to naozaj zaslúžia. Verím, že ak k sebe budeme pristupovať s úctou a v krízových situáciách budeme hľadať kompromis, dosiahneme tým ešte veľa spoločných úspechov.