Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Štartujeme nové pracovné, sociálne a platové podmienky pre zamestnancov Jaguar Land Rover

V októbri odštartuje výroba áut v závode. V Moderných odboroch Jaguar Land Rover chceme kolektívne vyjednávanie čo najskôr uzavrieť a dohodnúť zaslúžené platy a podmienky, za ktorých budeme pracovať.

V apríli tohto roku s

  • me vstúpili do kolektívneho vyjednávania s vedením závodu Jaguar Land Rover. Situácia na začiatku rokovaní bola pre nás, zástupcov zamestnancov, jednoznačne nevýhodná.

Naše požiadavky boli od začiatku výrazne rozdielne od štátom dohodnutých pracovných podmienkach pre zamestnancov. Tie dohodol štát a mesto Nitra v rámci investičnej pomoci pri príchode závodu na Slovensko bez zastúpenia zamestnancov.

Aj napriek nepriaznivým a kontroverzným začiatočným podmienkam, sme pevne rozhodnutí vyjednať pre všetkých zamestnancov závodu čo najskôr zaslúžené platy, sociálne a pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú súčasnej situácii na trhu práce a ohodnoteniu kvalifikovaných zamestnancov so skúsenosťami.

 

Od vzniku Moderných odborov Jaguar Land Rover (MOJLRSVK) v novembri 2017 sme presadili hneď niekoľko riešení, ktoré doteraz zlepšujú podmienky práce v závode:

 

  • zamestnancom je vyplácaný 15% bonus v plnej výške a každý mesiac,
  • dohodli sme doplatenie globálneho ročného bonusu pre zamestnancov kategórie salaried na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku na úrovni 53%,
  • presadili sme zachovanie príspevku na dopravu pre všetkých zamestnancov,
  • zamestnancom s dňom nástupu do 31.12.2017, sme v benefite Kafetéria dohodli štartovací kredit 150€,
  • presadili smepostupne prispôs
  • obujeme autobusovú dopravu požiadavkám prichádzajúcich zamestnancov,
  • na základe podnetov od zamestnancov sa nám podarilo docieliť umiestnenie stojanov na bicykle,
  • zazmluvňujeme nefinančné, predovšetkým zdraviu prospešné a relaxačné benefity.

 

V neposlednom

rade, na čo sme veľmi hrdí, je presadenie podmienok komunikácie manažérov pri riadení zamestnancov v závode. Moderným odborom spolu s vedením závodu záleží na podmienkach komunikácie manažérov s ostatnými zamestnancami.

V kolektívnom vyjednávaní žiadame ďalšie kľúčové body, ktoré predstavujú úspech budúcej spolupráce medzi zamestnancami a vedením závodu a docielenie toho, že Jaguar Land Rover bude príkladným zamestnávateľom (Employer of first choice) v Nitrianskom regióne.

Chceme, aby aktuálne platy vo výrobe začínali na úrovni 1,3 násobku priemernej mzdy v Nitrianskom kraji. Podľa našich informácií sa v Nitrianskom kraji v oblasti výroby zarába v priemere 805 € v hrubom. My požadujeme plat pre výrobných pracovníkov na úrovni od 1056€ v hrubom a po plnohodnotnom nábehu výroby v budúcnosti budeme žiadať ďalšie zodpovedajúce rozdelenie ziskov zamestnancom.

Zákonom dané prestávky sú v tempe výroby automobilových závodov jednoznačne nedostatočné. Požadujeme prestávky v trvaní 15 minút pre zachovanie bezpečného pracovného režimu zamestnancov.

Požadujeme spolu 4 dni dovolenky nad rámec zákona za každý v zmysle zákona zamestnávateľom naplánovaný týždeň dovolenky. Máme za to, že zamestnanec si má právo vybrať dovolenku podľa svojich potrieb.

V rámci kolektívneho vyjednávania sme rokovali s vedením závodu už päťkrát, pričom nasledujúci termín rokovania bol stanovený po celozávodnej dovolenke dňa 20. júla 2018.

V MOJLRSVK sme presvedčení o tom, že prosperovať sa dá iba so spokojnými zamestnancami, ktorí sú ochotní denno denne podávať kvalitný pracovný výkon a pomáhať tým k ziskovosti a stabilite zamestnávateľa. Každý sme na jednej lodi a preto požadujeme zaslúžené pracovné a platové podmienky.