Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Naša jednota je dôkazom, že veci sa menia

Motiváciou našej spoločnej cesty musia byť  vznešené ideáli, len tie dokážu prelomiť strach a zaručiť správnosť nášho konania. 

Máme za sebou náročný rok kedy sme si prešli mnohými skúškami, výzvami a situáciami, ktoré nám pomohli spoznať sa a budovať vzťahy.

Naša odborová organizácia vznikla v ťažkých podmienkach kedy ešte ani  samo JLR nemalo vybudované zázemie. Veľakrát sme museli improvizovať a oddať sa svojej kreativite a presvedčeniu, že náš zámer je správny. To nám dodalo potrebné odhodlanie, zanietenie a vytrvalosť.

Od založenia odborovej organizácie sme urobili značný krok vpred. Otvorili sme komunikačné kanály a budovali členskú základňu, ktorá je základom všetkého. Riešili sme operatívne problémy, pracovný čas, dopravu, hygienu, parkovanie, sociálne zariadenia, teploty na halách, termíny dovoleniek… Taktiež sme riešili pracovnoprávne otázky, ale aj otázky BOZP, OPP, usporiadanie vnútorných vzťahov, či vedenie vlastných prieskumov. V našom záujme bolo aj vyriešenie stravovania a rozšírenie benefitov pre členov Moderných odborov Jaguar Land Rover. Počas roka sme spolurozhodovali a prerokovávali nespočetné množstvo interných smerníc a nariadení, zastrešovali sme školenia, pracovali s médiami a samozrejme s členskou základňou. Neustále sme uplatňovali kompetencie prislúchajúce odborovej organizácií, až po úspešné rokovania o pracovnom  poriadku a kolektívnej zmluve.

Avšak to je ešte len začiatok našej cesty. Aj naďalej budeme vo svojej neúnavnej práci pokračovať a ku každej otázke pristupovať zodpovedne, pretože stále vidíme veľmi veľký priestor na zlepšenie. Hlavnou a najpodstatnejšou otázkou ostávajú samozrejme platové a pracovné podmienky.

Zároveň Vás vyzývame aby ste neváhali a v prípade akýchkoľvek nápadov, pripomienok, podnetov, otázok alebo chýbajúcich informácií nás kontaktovali.

Čaká nás ťažká doba. Doba v ktorej nesmieme dať priestor sebectvu, strachu či nedôvere. Tieto vlastnosti v žiadnom prípade nemôžeme považovať za niečo, čo je prirodzené, nebodaj moderné, pretože nie je. 

Nie je tým ani negativizmus, bezbrehé nadávanie či videnie sveta len v čiernych farbách… Toto je len šírenie a podporovanie zla, ktoré nedokáže spájať, je to správa demagógie, ktorá podporuje vnútorný strach. Zabíja nádej a oberá nás o jednotu, chuť bojovať a posunúť svoj živote ďalej, niečo tu po sebe zanechať.

Zlo plodí len ďalšie zlo, úspechom každej veľkej pozitívnej zmeny boli vznešené ideáli, ktoré boli dosiahnuté pevnou vôľou, odhodlanosťou, vytrvalosťou, chuťou učiť sa, dôverou a spoluprácou. Presne takto to spolu všetko zvládneme. Ďakujeme!