Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Neustále vpred!

Ďakujeme vám za dôveru a podporu. Celý tím Moderných odborov, si to veľmi váži!

Spoločne sme vytvorili jednu z najsilnejších a najorganizovanejších odborových organizácií na Slovensku. Naberáme na sile a naše posolstvo za lepšie podmienky preberajú aj zamestnanci iných firiem, čo nás zaväzuje zodpovednosťou.

Popri každodennej operatíve, vedieme s JLR mnohé náročné rokovania.
Veríme, že sa nám tieto rokovania nižšie podarí uzavrieť, už v blízkej dobe:

Rokovanie o zmene kritérií výrobného bonusu,
zmena začiatku pracovného času z: 07:00 na 06:00,
zabezpečenie dodatočného pitného režimu na halách,
vlastná kuchyňa a sociálne priestory pre logistiku -(Syncreon), na trime,
zriadenie mestskej autobusovej linky k závodu JLR,
flexibilný pracovný čas.

Súbežne zahajujeme prípravu do kolektívneho vyjednávania.
V nadchádzajúcom období budete oslovení a zapojení do predkladania Vašich návrhov
a potrieb do kolektívneho vyjednávania.

Svoje návrhy si prosím pripravte, už teraz sa tešíme na diskusiu s Vami. Ostaňte na nás naladený, bližšie vás ešte budeme informovať.

Buďme však prosím realisti a stanovme si reálne ciele, ktoré naplníme k prospechu všetkých.

Nechceme ísť cestou populizmu a nenaplnených sľubov…

Nevieme Vám sľúbiť, že to bude ľahké.

Naopak, vždy sú to skúšky jednoty, odhodlanosti, vytrvalosti a sily myšlienky k lepšiemu. V jednote nás musia spájať pozitívne hodnoty a ideály, ktoré opäť prinesú zaslúžené výsledky.

Takéto posolstvo prekoná múry závodu a stáva sa súčasťou niečoho väčšieho.

Preto Vám vieme sľúbiť, že toto zmysel má!

Sme v tom spolu.

Peter Mrázik                                                                                                                Predseda Moderných Odborov                                                                                          Jaguar Land Rover Slovensko