Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Spúšťame bezplatnú právnu pomoc pre členov Moderných Odborov (MOJLRSVK)

Vážení odborári, priatelia

chceli by sme Vás informovať, že od zajtra, teda: 17.05.2018, spúšťame pravidelnú, bezplatnú, právnu pomoc.

Pomoc je určená pre členov: Moderných Odborov Jaguar Land Rover Slovensko.

Právnik Vám bude k dispozícií:

Kde?

V budúcich priestoroch pre zdravotníkov, dvere na ľavo od vchodu do jedálne pre: Finall/Admin, zo smeru na BIW.

Kedy?

Každý piatok, od: 09:00 – do 14:00.

Čo môžem riešiť?

Exekúcie, konkurzy, vyrovnania, dražby, žaloby, odvolania, dovolania, BSM, vlastnícke práva, majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, dedenie a mnoho ďalšieho…

Neváhajte prosím službu využiť!