Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Zbierame podnety KV-2019

Vážení odborári, priatelia

Vaše návrhy do kolektívneho vyjednávania, nám môžete začať predkladať.

Využite prosím anketu:

https://forms.gle/GZXzVctkeX8P5GrTA

Email: mojlrsvk@gmail.com

SMS: +421945430334, 421945430130

Prípadne osobe v jedálňach v nasledujúcich termínoch:

31.05.2019, od: 11:10 do: 13:00 = jedáleň PAINT,

07.06.2019, od: 11:10 do: 13:00 = jedáleň admin – Finall,

14.06.2019, od: 11:10 do: 13:00 = jedáleň BIW,

21.06.2019, od: 11:10 do: 13:00 = jedáleň TRIM.

Buďme však prosím realisti a stanovme si reálne ciele, ktoré naplníme k prospechu všetkých.

Nechceme ísť cestou populizmu a nenaplnených sľubov…

Informujte prosím kolegov a príspevok zdieľajte, ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok, chýbajúcich informácií,
nápadov, pripomienok, podnetov nás neváhajte kontaktovať.

Sme v tom spolu.

S pozdravom Váš tím:

Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko
🇸🇰️ 🇸🇰️️ 🇸🇰️ 🇸🇰️ 🇸🇰
mojlrsvk@gmail.com
+421 945 430 334
+421 945 430 130