Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Zamestnanci Syncreonu a Jaguaru ťahajú za jeden povraz.

!ODBORY V SYNCREONE!                                                                              Spolu sme silnejší

Vážení odborári, kolegovia, priatelia.

Je pre nás cťou, že kolegovia zo Syncreonu sa rozhodli pridať k rastúcim organizáciam Moderných Odborov a oslovili nás o spoluprácu pri zlepšovaní mzdových a pracovných podmienok.

Týmto oficiálne oznamujeme všetkým zamestnancom Syncreonu, pôsobenie Moderných Odborov u zamestnávateľa.

Moderné odbory Jaguar Land Rover, sú pripravené pomôcť v akýchkoľvek otázkach.

Veríme, že pre dosiahnutie úspechov  je dôležité podporovať snahy zamestnancov odborovo sa organizovať. Pretože čím silnejšia, organizovanejšia a aktívnejšia členská základňa odborov, tým lepšie postavenie zamestnanca. „Je to len v našich rukách„.

Sme presvedčení, že prosperovať sa dá iba so spokojnými zamestnancami, ktorí sú ochotní denno denne podávať kvalitný pracovný výkon a pomáhať tým k ziskovosti a stabilite zamestnávateľa.

Sme na jednej lodi (doslovne) preto požadujeme zaslúžené pracovné a mzdové podmienky.

Našu spoluprácu si predstavujeme ako podržanie a podporenie jeden druhého, vymieňanie si rád, skúseností a informácií aby sme čo najefektívnejšie a najrýchlejšie dosiahli naše stanovené ciele u obidvoch zamestnávateľov.

“Len keď budeme ťahať za jeden povraz, dokážeme byť adekvátnou protiváhou ku zamestnávateľom, zamestnávateľským zväzom a štátu”.